×
×

Syg af dårlig luft i skolen

I et ph.d.-projekt viste 81 procent af 21 klasseværelser sig at have synlig fugt og skimmel med nedsat lungefunktion og hvæsende vejrtrækning hos børnene til følge. Men undersøgelsen står langtfra alene, påpeger forskere. Indeklimaet på mange skoler er under al kritik.

Hvis du blev bedt om at arbejde et sted, hvor der voksede skimmelsvamp på panelerne, og fugten drev ned ad væggene, ville du nok overveje at skifte arbejdsplads.

Samme mulighed har et barn i 2. klasse ikke sådan lige, skriver Videnskab.dk.

Læs artikel: Fugt og skimmel i 17 ud af 21 klasseværelser på videnskab.dk

Et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet viser, at indeklimaet i en stikprøve i 1.- og 2.-klasserne på 15 danske skoler er under al kritik. 81 procent af klasseværelserne havde en moderat til høj grad af synlig fugt og skimmelsvamp.

I undersøgelsen har Gitte Juel Holst gennemgået graden af fugt og skimmelsvamp i 330 børns klasselokaler og værelser i hjemmet. Formålet var at finde ud af, hvilken effekt indeklimaet så ud til at have på børnenes lungefunktion. Mens fugt og skimmel for en meget lille del af børnenes værelser så ud til at være et problem, var sagen en anden i de 21 klasseværelser.

Her var der en høj forekomst af synlig fugt og skimmel i 19 procent af lokalerne og en middelforekomst i 66 procent, svarende til i alt 17 ud af 21 lokaler. Kun fire lokaler havde altså en lav, acceptabel forekomst, som ikke så ud til at påvirke børnenes lungefunktion. Forskerne målte også på andre parametre og fandt blandt andet, at niveauet af CO2 lå over det anbefalede i samtlige klasseværelser.

Der viste sig en klar sammenhæng mellem de klasseværelser, der havde kritisable niveauer af fugt og skimmel, og børnenes helbred.

Fra sit arbejde som sundhedsfaglig projektleder i Lungeforeningen kender Marianne Obed Madsen til problematikken. Derudover måtte hendes egen søn skifte skole pga. skimmelsvamp i klasseværelset. Hans astma blev væsentligt forværret, og det påvirkede hans lungefunktion.

- Luften indenfor på skolerne har stor betydning for børns velvære og koncentration. Konklusionerne i nye studie fra Århus Universitet viser, at det er på høje tid, at vi i tråd med, hvad tidligere resultater har vist, tager det her meget alvorligt, siger Marianne Obed Madsen.

Gitte Juel Holst fandt også, at børn, som var udsat for passiv rygning i hjemmet, i højere grad oplevede irriterede øjne, løbende næser og kløe på huden.

Derudover havde disse børn også nedsat lungefunktion, i forhold til børn som ikke var udsat for passiv rygning i hjemmet.

Læs også Advarsel: Så syg kan dit barn blive af klasseværelset på avisen.dk

Læs mere
5 gode råd om indeklima
Lunger og miljøfaktorer
Børn og lunger

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke indeholder råd om indeklima i skolen.

Rådgivning: Spørg vores rådgivere om børneastma, allergi, lungefunktion og andre spørgsmål om diagnostik og behandling af børn og unge med astma og allergi.

Liv i lungerne: Lev et sundt og aktivt børne- og ungeliv, der forebygger lungesygdomme. Liv i Lungerne er et internetbaseret undervisningswebsite om lunger, livsstil og sundhed målrettet 7.- 10. klasse.