×
×

Synligt signal om at holde 2 meters afstand

Sidst opdateret: 
02-06-2020

10. maj satte myndighederne den anbefalede afstand til andre mennesker ned fra 2 til 1 meter, men for mennesker, der er i særlig risiko, er afstanden stadig 2 meter. Er du i særlig risiko, kan det være umuligt for andre at se, at de skal holde 2 meters afstand til dig. Derfor taler man i øjeblikket om, at det kan være en idé at bære et synligt tegn, så andre kan se, at du ønsker større afstand.

Lungeforeningen har i en undersøgelse spurgt sine medlemmer om deres holdning til at bære synligt signal, og over 75 % af de 500 adspurgte er positive over for at bære et synligt signal.

- Vi er klar over, at det at bære et synligt signal er dilemmafyldt, og det kan være et ønske for nogle og ikke for andre. Det vidner de mange kommentarer om. Vi er meget opmærksomme på, at lungeområdet meget ofte har været ramt af en negativ forforståelse, og derfor mener vi også, at det skal være et signal, der betyder, at man ønsker at vise samfundssind og holde afstand for sin egen og andres skyld, og ikke om man selv er i risiko eller ej. Alle skal kunne bære det, og vi skal derhen, hvor vi i vores samfund for alvor tager hensyn til hinanden, siger Matilde Rømer, administrations- og udviklingschef i Lungeforeningen.

Lungeforeningens miniundersøgelse peger på, at rigtig mange ønsker at bære et synligt signal, og vi mener, det er vigtigt, at et synligt signal kommer fra sundhedsmyndighederne, så der bliver tale om ét signal, der er let at afkode. Derfor er vi nu gået sammen med andre patientforeninger i regi af Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer for, at vi sammen kan gå til sundhedsmyndighederne og finde den bedste løsning.

En stor tak til alle, der har svaret på spørgsmålet og givet sig tid til også at sætte lidt ord på i en kommentar. Det giver os et vigtigt indblik i, hvad et signal i givet fald skal tage højde for, som vi tager med i dialogen med myndighederne.