×
×

Tænk lungerne med

SYNSPUNKT FRA LUNGEFORENINGEN om ugens fokus på allergi området

Lungesygdomme og allergi rammer hundredetusindvis af danskere.

Konsekvenserne af at blive ramt af disse sygdomme er ofte unødvendigt voldsomme uanset om man er barn eller voksen med astma, KOL-patient eller har andre lungesygdomme. Sygdommene er ofte desværre også både livstruende og unødvendigt dyre for samfundet.

Lunge- og allergisygdomme er i bogstavelig forstand store folkesygdomme med betydelige sundhedsomkostninger i form af nedsat levetid, høj sygelighed, tab af livskvalitet og arbejdsevne samt stort forbrug i sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsen skriver i denne uge på deres hjemmeside, at allergiområdet styrkes ved at skabe gode rammer for tværfaglige allergicentre i regionerne og ved at prioritere efteruddannelsen af læger og andet sundhedspersonale på allergiområdet. Lægemiddelindustriforeningen har desuden, også i indeværende uge, afholdt en høring om allergi på Christiansborg, som har været dækket i medierne.

Læs hele nyheden Mere tværfagligt samarbejde og fokus på kompetence­udvikling på allergiområdet på sst.dk

Ifølge Lungeforeningen er der derfor behov for sammenhæng på lunge- og allergiområdet.

Den nationale lungesatsning til 250 mio. kr., som regeringen sammen med Danske Regioner og KL sat har i gang, har allerede i sin spæde start vist vejen frem til en samlet indsats på hele det respiratoriske område.

Læs om Den Nationale Lungesatsning                       

- Vi er meget enige med Sundhedsstyrelsen i, at der er behov for bedre tilbud om uddannelse af læger og sundhedspersonale også på allergi området.  Derfor er det mit store håb, at en indsats på allergiområdet bringer os et skridt videre mod national forpligtende indsats på lunge- og allergiområdet, siger formand for Lungeforeningen Lone Christiansen.

Allerede i 2013 henvendte Lungeforeningen i samarbejde med Astma-Allergi Danmark og de faglige og videnskabelige selskaber på lunge- og allergiområdet sig til myndighederne  i et argumentationspapir baseret på veldokumenteret fakta og sundhedsøkonomiske beregninger vejen til en koordineret indsats på lungeområdet.

- Lad os nu holde målet for øje og arbejde for at samle alle de kroniske lunge- og allergisygdomme i én national og forpligtende indsats, afslutter Lone Christiansen.

Læs mere
Download argumentationspapiret for en national forpligtende indsats på lunge- og allergiområdet
Den Nationale Lungesatsning