×
×

TrygFonden støtter KOL-patienter

Cirka 430.000 danskere lever med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), og når kommunernes tilbud om 12 ugers rehabilitering er slut, er borgerne ofte overladt til sig selv.

I Region Syddanmark driver Danmarks Lungeforening derfor 10 træningsnetværk, som benyttes af omkring 300 personer med KOL. Her mødes de – dels fordi træning kan være med til at forebygge en forværring af sygdommen, dels for at øge livskvaliteten og opleve et socialt samvær med ligesindede.

Donation går til de frivillige

Netværkene er udelukkende drevet af frivillige kræfter, og donationen er derfor målrettet til at give de frivillige en hjælperuddannelse.

Hjælperuddannelsen skal gøre de frivillige instruktører bedre i stand til at gennnemføre den ugentlige træning, støtte og motivere deltagerne og på sigt hjælpe med at starte nye træningsnetværk op. De frivillige er fungerer samtidig som brobyggere til kommunens rehabiliteringstilbud.

Det er TrygFondens regionale råd i Syddanmark, der står bag donationen, som er et led i TrygFondens samlede indsats for at gøre mennesker med kronisk sygdom så selvhjulpne og så lidt præget af sygdom og lidelser som muligt.

Danmarks Lungeforening sender en stor tak til TrygFonden for donationen til fastholdelse af KOL-patienters vigtige træning i Region Syddanmark.

Læs mere i artiklen "TrygFonden støtter KOL-patienter i Syddanmark" fra Lokalavisen Haderslev.

Læs om KOL