×
×

Udsatte rammes af TB

Antallet af tuberkuloseramte blandt de udsatte i det danske samfund stiger. Den smitsomme og potentielt dødelige infektionssygdom er lige nu mere udbredt blandt hjemløse og andre udsatte her i landet, end den er i befolkningerne i tuberkuloseramte lande som Zambia, Nigeria, Bangladesh og Congo.

Og så er den langt højere end for sammenlignelige grupper i vores nærmeste nabolande.

Det viser en stor spytundersøgelse blandt 1.163 udsatte borgere i København, som offentliggøres om et par måneder af Gentofte Hospital.

For hver hundrede undersøgte havde mellem to og tre såkaldt aktiv tuberkulose, der betegner en fremskreden og alvorlig fase af sygdommen. Sådan skriver Politiken onsdag 23. oktober 2013.

Læs artikel af Fagschef Troels Lillebæk fra Statens Serum Institut "Tuberkulose trives i bedste velgående"

Læs "Tuberkulose er ikke udryddet"

Læs om Tuberkulose