×
×

Uretfærdig forskel i behandlingen af alvorligt syge

Se videoen, hvor formand i Lungeforeningen, Lone Christiansen, fortæller om den forskelsbehanling, som lungepatienter lider under. Talen blev holdt til konferencen: Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen, som blev afholdt 8. oktober 2018 på Christiansborg.

DR, 30. september 2018:

- Da det blev konstateret, at jeg havde kræft i blæren, var det som om, at lægen sad med en drejebog. Med mit KOL-forløb har jeg derimod selv måttet slå i bordet op til flere gange. Det virker som om, at lungesygdomme ikke har samme status som andre sygdomme.

Sådan siger Klaus Jensen, lokalformand i Lungeforeningens lokalafdeling i Sønderjylland.

Da Klaus' praktiserende læge for et par år siden fik mistanke om, at Klaus Jensen havde kræft, gik der tre dage, før han blev undersøgt på hospitalet og godt en uge mere, før han lå på operationsbordet.


Kræftpakker, hjertepakker men ingen lungepakker

Det var en verden til forskel fra den oplevelse Klaus Jensen havde, da lægen for 15 år siden konstaterede, at hans lungekapacitet var alt for lav.

- Jeg har på egen krop oplevet, hvordan det er at komme ind under kræftpakken. Og jeg er dybt taknemmelig for, at det blev taget i opløbet. Men jeg er da lige så frustreret over, at noget tilsvarende ikke findes til lungefolk. Vi har kræftpakker, og vi har hjertepakker, men vi har dæleme ingen lungepakker, siger Klaus Jensen.

Ifølge Etisk Råd sker der en uretfærdig forskelsbehandling i det danske sundhedsvæsen. Det Etiske Råd har gennem stikprøver undersøgt forholdene for lungekræftpatienter, skizofrene, KOL-patienter og patienter med muskelsvindlidelsen spinal muskelatrofi.

- Der er nogle rigtig syge mennesker, som har meget forskellig adgang til behandling. Og da de er meget syge, og da det ser ud som om, at der bliver brugt mange flere penge på behandling for den ene gruppe end den anden. Så synes vi, det er uretfærdigt, siger formanden for Det Etiske Råd, Gorm Greisen.

Læs hele artiklen: Etisk Råd: Der sker uretfærdig forskelsbehandling i sundhedsvæsenet

Se Etisk Råds udtalelse om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen udkom d. 30. september 2018

Se baggrundsinfo om KOL udarbejdet i forbindelse med Etisk Råds udtalelse om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen. 

 

"Det havde være bedre at have kræft"

Mette Rewitz er 50 år gammel og har KOL. Hun modtager i øjeblikket den såkaldte niv-behandling - en behandling til akut indlagte KOL-patienter. Niv står for Non-invasiv Ventilation.

- Behandlingen er med til at redde kol-patienters liv, når de kommer akut ind på sygehuset. I veltilrettede studier ser man simpelthen en reduktion i dødelighed fra 20 til 10 procent. Altså en halvering i dødelighed i den akutte behandling, fortæller overlæge Jon Torgny Wilcke, på lungemedicinsk afsnit på Gentofte Hospital, hvor Mette Rewitz er indlagt.

Men det er langt fra alle patienter, der kunne have gavn af behandlingen, som får den.

2017 fik 21 procent behandlingen på nogle sygehuse, mens tallet er nede på fem procent på andre sygehuse. Det viser de nyeste tal fra Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

Man vurderer ellers, at omkring hver fjerde indlagte kol-patient - altså 25 procent - kan have gavn af niv-behandlingen. Og det er også de officielle mål for 2019, at hver fjerde kol-patient skal have den tilbudt.

Læs hele artiklen: 50-årige Mette har KOL: Det havde været bedre at have kræft

 

I Lungeforeningen mener man ikke, at man kan være den nuværende skævvridning bekendt.

- Indsatsen mod kræft er med en meget dygtig indsats fra den store patientforening Kræftens Bekæmpelse styrket markant med kræftpakker og stor politisk opmærksomhed. Mens KOL, som jo også er en meget alvorlig lungesygdom, først er i den spæde start med at sikre rigtig behandling i tide. Vi har slet ikke de samme muskler til at løfte opgaven som de store patientforeninger. Hun håber, at den nye rapport vil åbne nogle øjne. Vi kan simpelthen ikke være den nuværende skævvridning i forhold til store befolkningsgrupper bekendt, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Hør indslag sendt 1. oktober 2018 i P1 Morgen kl. 6:07, hvor formand i Etisk Råd, Gorm Greisen, udtaler sig og P1 Morgen kl. 6:40, hvor direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, og formand i Dansk Sygeplejeråd (DSR), Grethe Christensen, udtaler sig.

Se indslaget i DR TV Avisen kl. 21 d. 30/9-18 på DR.dk (14:00 minutter inde i indslaget).

 

Konference: Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen

Mandag 8. oktober 2018 afholder Det Etiske Råd en konference under overskriften "Retfærdig prioritering af det danske sundhedsvæsen".

Baggrunden for konferencen er, som Det Etiske Råd skriver, at "en lang række eksperter, læger, patientforeninger m.fl. de seneste år har givet udtryk for, at de oplever prioriteringen i sundhedsvæsenet som uretfærdig, uigennemskuelig og tilfældig. De peger på, at når hr og fru Danmark går ind ad døren til det danske sundhedsvæsen, afhænger kvaliteten af deres behandling af, hvilken sygdom de har pådraget sig. De mest omtalte eksempler på uretfærdig prioritering kommer fra psykiatrien, hvor meget syge patienter afvises og udskrives for tidligt". Ved konferencen vil Det Etiske Råd forsøge at kaste lys over spørgsmål som disse og sætte sine egne anbefalinger til et mere retfærdigt sundhedsvæsen til diskussion.

Bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Lone Christiansen, deltager på konferencen sammen med Lægeforeningen, Danske Regioner og Danske Patienter, for at bidrage med anbefalinger til en retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet.

Læs mere om konferencen "Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen" på Det Etiske Råds hjemmeside.

Læs "Det Etiske Råd: Fordelingen af sundhedskronerne er uretfærdig og tilfældig" på JP.dk

Læs "KOL taber kampen om pengene til lungekræft" på BT.dk