×
×

Vandpiberygning skader lungerne

Det er en myte, at det at ryge vandpibe er mindre skadeligt end at ryge i øvrigt, konkluderes det i en artikel i Ugeskrift for Læger.

Mange unge danskere har prøvet at ryge vandpibe og cirka hver syvende dreng mellem 16 og 20 år ryger vandpibe regelmæssigt. Det er en udbredt opfattelse, at det er mindre usundt at ryge vandpibe end at ryge i øvrigt. Det er bare ikke sandt. Det fremgår af en statusartikel, som publiceres på Ugeskriftet.dk på mandag.

Vandpiberygere har en større risiko for at få bronkitis end ikkerygere. De har desuden en større risiko for senere i livet at pådrage sig KOL. Desuden kan vandpiberygning give anledning til spredning af smitsomme sygdomme, fordi rygerne ofte deler det samme mundstykke. Det kan være lungeinfektioner og tuberkulose.
Risikoen for lungekræft er fordoblet ved vandpiberygning sammenlignet med ikkerygning.

I Lungeforeningen mener man, at det er vigtigt at få formidlet, at vandpiberygning hverken er mindre skadeligt eller mindre afhængighedsskabende end almindelig rygning. Til gengæld køler vandet røgen, så den er nemmere at ryge og nemmere at trække langt ned i lungerne. De søde tilsætningsstoffer fjerner den skarpe smag af tobak, der gør det svært for ikke-rygere at ryge. Vandpiberygning er derfor formodet at være en oplagt tidlig rygedebut hos unge, der efter vandpiberygningen opbygger en nikotinafhængighed, som efterfølgende kan tilfredsstilles med cigaretter.

- Det er vigtigt at få vandpibernes skadelige virkning formidlet til både de unge og forældrene, da de unge faktisk lytter til forældrene, og undersøgelser viser, at forældre slet ikke sætter de samme restriktioner på vandpiberygning som på cigaretrygning.  Det forstærker den kollektive misforståelse om, at vandpibe skulle være mindre skadeligt end cigaretter, siger projektleder i Lungeforeningen, Mette Gry Münchow.

Relaterede links

Læs om Vandpiberygning

Læs om Unge og lunger

Læs artiklen "Også vandpiberygning er skadeligt for lungerne"  fra Ugeskrift for Læger.

Hør interview med Thomas Ringbæk, overlæge ved Lungemedicinsk Sektion på Hvidovre Hospital i den første time på Radio 24syv morgen om lunger og vandpiberygning (ca. 15 min inde i udsendelsen).

Hør interview med Mette Münchow, projektleder i Lungeforeningen ligeledes i den anden time på Radio 24syv morgen om unge og vandpiberygning (ca. 3 minutter inde i udsendelsen).

Læs "Vandpiberygning er særdeleles usundt for lungerne" på b.dk