×
×

Vi søger projektmedarbejder

Printer-friendly version

Er du ekspert i at planlægge, udføre og afrapportere en kvalitativ behovsafdækning og kan du hurtigt sætte dig ind i livssituationen for mennesker med kroniske lungesygdomme? Er du interesseret i at indgå i et lille engageret team, der ud fra en brugercentreret tilgang og med fokus på ældre og yngre kronisk lungesyge, skal skabe digitale løsninger, der kan afhjælpe ensomhed?

Vi søger en projektmedarbejder (i min. et år), der kan udføre kvalitativ behovsafdækning ud fra antropologisk metode og samtidig indgå i kreative udviklingsprocesser. I sidstnævnte vil du være respondenternes ”advokat” samt deltage i konceptudvikling og prototypetests, med det mål at skabe løsninger på de afdækkede behov.

Projektet har stor strategisk betydning for Lungeforeningen, og du vil derfor komme til at arbejde på tværs af de forskellige fagområder, f.eks. vil der være en del sparring med vores sundhedsfaglige eksperter indenfor KOL området. Den rigtige kandidat kan kommunikere de afdækkede behov og de fremkomne resultater til både lægmand og fagpersoner og forstår værdien af at kunne relatere projektet til Lungeforeningens arbejde med at få en national handlingsplan på lungeområdet. I projektteamet hjælper vi hinanden, med at løse de mangeartede opgaver, der er på projektet og en ”can- do” attitude er en nødvendighed, ligesom vi generelt samarbejder som kolleger om at løfte opgaver relateret til Lungeforeningens strategi.

Opgaver udføres i samarbejde med projektteamet og består i at:

 • sikre den antropologiske faglighed i teori og praksis
 • organisere den kvalitative behovsafdækning, inklusiv udarbejdelse af undersøgelsesdesign, rekruttering af respondenter, praktisk udførelse af afdækning og bearbejdning af data
 • deltage i udviklingen og udførelse af projektet i stort og småt
 • Udarbejde formidlingsmateriale og bidrage til at skabe indblik i projektets resultater til brug på www.lunge.dk og sociale medier

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med projektarbejde samt en relevant uddannelse indenfor f.eks. antropologi eller sociologi, med et hovedfokus på antropologisk metode
 • trækker på solid erhvervserfaring med kvalitativ behovsafdækning og interviews
 • kan dit håndværk og har erfaring med metoder som cultural probes, observation, etc.
 • hurtigt kan skabe relationer og med udgangspunkt i vores netværk kan rekruttere respondenter
 • er god til at samarbejde og give en hånd med på de mange forskellige opgaver i projektet
 • har erfaring med rapportskrivning og formulerer dig klart og levende på skrift og i tale
 • gerne har erfaring fra arbejde i sundhedssektoren eller med kroniske sygdomme
 • gerne har viden om og praktisk erfaring med at undersøge teknologiers betydning for mennesker
 • gerne har erfaring med udvikling af brugercentrerede digitale løsninger eller sundhedsteknologi
 • har et positivt livssyn, er fleksibel og rummelig

Personen vi søger:
Du kan samarbejde med mange forskellige aktører og begå dig i et miljø, der rummer kontakt til både patienter, medlemmer og personer med sundhedsfaglig og videnskabelig baggrund. Du har menneskelig indsigt, er god til at skabe relationer og ønsker at indgå i et tæt samarbejde med kolleger om at finde løsninger på store og bydende problematikker.

Om Lungeforeningen
Lungeforeningen arbejder for at forebygge og bekæmpe lungesygdomme samt forbedre behandling og livskvalitet for alle der lever med eller ved siden af lungesygdom. Vi en mindre patientforening med ca. 6.000 medlemmer. Samtidig er foreningen en paraplyorganisation for mange forskellige lungelidelser og sygdomme samt en tæt samarbejdspartner for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA). Det betyder, at der blandt foreningens medlemmer er engagement og ejerskabsfølelse, men også en høj grad af viden om lungesygdomme. Lungeforeningen har desuden været med til at finansiere det første professorat nogensinde inden for KOL og lungekræft. Foreningen betjenes af et hovedkontor på 15 medarbejdere og har en lang række aktive lokalforeninger og netværk rundt i landet. Du kan læse mere om os og vores arbejde for sundere lunger.

Vi tilbyder gode, fleksible arbejdsvilkår og løn efter kvalifikationer og erfaring med udgangspunkt i respektive overenskomster med Danske regioner. Spørgsmål til stillingen kan rettes til projektleder hos Lungeforeningen Magnus Bendtsen på tlf. 21 91 80 05.

Jobbet opslås med tiltrædelse efter aftale og gerne snarest muligt og ansøgningsfrist er mandag d. 24. marts 2014. Vi vil løbende invitere til jobsamtale, så send os gerne din begrundede og motiverede ansøgning samt CV snarest muligt. Ansøgningen skal sendes til Lungeforeningen på job@lunge.dk eller pr. brev til:

Lungeforeningen
Strandboulevarden 47B
2100 København Ø

Ansøgere får besked pr. e-mail, så påfør mailadresse i dine kontaktoplysninger.

Download jobopslaget Projektmedarbejder med en antropologisk baggrund søges til Lungeforeningen.

Vores vision er sundere lunger – livet igennem

Lungeforeningen er en patientforening og en sygdomsbekæmpende forening. Vi er over 110 år gamle, og vores oprindelige formål var at bekæmpe tuberkulosen. Nu har tiderne ændret sig, og i dag er vores formål at sikre, at flere danskere lever med sundere lunger livet igennem.

Vi arbejder målrettet for, at vi kan nå den vision, som er Lungeforeningens ledestjerne:

”Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. Lungeforeningens vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet igennem”.