×
×

Den nationale lungesatsning fra A-Z

I 2015 blev den nationale lungesatsning for mennesker med lungesygdomme vedtaget i Folketinget.
En aftale mellem Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) sikrede, at lungeområdet blev tilført 250 millioner kroner i perioden 2016-2019.

Få overblikket over vejen til den nationale lungesatsning og se, hvad du kan forvente og glæde dig til som lungepatient og pårørende i Danmark.


2012 - Det hele starter med...
At minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), lægger vejen forbi Lungeforeningen. Her møder hun en lang række mennesker, som hver dag har lungerne helt inde på livet som patienter eller som sundhedsprofessionelle. Ministeren får også målt sin lungefunktion og bliver briefet om, at lungepatienter har brug for en national lungeplan, som dækker hele Danmark. En lungeplan, der er forpligtende, da lungepatienter ellers behandles forskelligt alt efter hvilken region, de bor i.

Ministeren får også et indblik i, at der i det hele taget mangler fokus på lungerne.


2013 - Politikerne får vigtig viden om lungeområdet
Lungeforeningen tager initiativ til at samle alle de videnskabelige og faglige selskaber inden for lungeområdet og laver et såkaldt argumentationspapir. Papiret indeholder veldokumenteret fakta og sundhedsøkonomiske beregninger. Formålet er at overbevise politikerne om, at der er brug for at styrke indsatsen på lungeområdet.


2015 - Den nationale lungesatsning bliver ”født”
Den nationale satsning for mennesker med lungesygdomme bliver vedtaget i Folketinget. En aftale mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) sikrer, at lungeområdet blev tilført 250 millioner kroner i perioden 2016-2019.


2016 - Børn med astma skal findes og behandles
Sundhedsstyrelsen er klar med Undersøgelsesprogram for børn og unge med astma. Programmet skal sikre, at flere unge (0-18 år) med astma bliver fundet, undersøgt og får behandling.


2016 - KAMPAGNE: ”Pust liv i din hverdag”
Sundhedsstyrelsen laver i samarbejde med Lungeforeningen en landsdækkende kampagne. Formålet er at få mennesker, med længerevarende lungesymptomer som åndenød og hoste, til at gå til lægen og få en lungefunktionsmåling.


-> Lungepatienter skal findes og få behandling
Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning bliver udsendt i en opdateret version. Forløbsprogrammet for KOL bliver opdateret. Begge dele skal sikre, at KOL-patienter bliver fundet og kommer i den rette behandling.


-> Flere lungefunktionsmålinger hos lægerne
Et kompetenceløft i almen praksis forhandles ind i de almene lægers overenskomst. Det betyder, at læger – og sygeplejersker som er ansat i almen praksis – skal efteruddannes i bl.a. lungefunktionsmåling. Målet er at finde de mennesker, der er lungesyge og få dem
i behandling. Det vurderes, at der i perioden fra 2016-2019 kan findes op til 90.000 nye KOL-patienter.


2018 - Behandlingen flyttes ud til egen læge
Sundhedspersonale i lægepraksisser bliver efteruddannet til at varetage behandlingen af mennesker med kroniske lungesygdomme. Hos den praktiserende læge bliver ventetiden meget kortere og procedurerne mindre tunge. Du kan også få ekstra god støtte til brugen af din inhalationsmedicin. Lungepatienter med andre og mere komplicerede behov for behandling vil fortsat få den specialiserede behandling på sygehuset.


2019 - KAMPAGNE: ”Pust liv i din hverdag” søsættes
Som i 2016 gennemfører Sundhedsstyrelsen sammen med Lungeforeningen en landsdækkende kampagne for at finde de mennesker, der er i risiko for at have en kronisk lungesygdom.


-> Mere tryghed til kroniske lungepatienter med telemedicin
Som kronisk lungesyg vil du kunne få tilbudt telemedicinsk behandling uanset, hvor I landet du bor. Telemedicin skal give mere livskvalitet, større fleksibilitet og forhåbentlig færre indlæggelser for KOL-patienter i Danmark.