×
×

Hvad er lungefunktion?

Lungefunktion måles ved en lungefunktionsmåling
Printer-friendly version

Din lungefunktion har noget at gøre med, hvor meget og hvor hurtigt, du kan puste luft ud af dine lunger.

Du udvikler din lungefunktion, indtil du når 25-30 års alderen, herefter falder din lungefunktion i takt med, at du bliver ældre.

Det er det, som man kalder for aldersbetinget fald i lungefunktion, og det fald sker hos alle mennesker – raske som syge.

 

Sådan finder du ud af, hvad din lungefunktion er

Du får målt din lungefunktion ved at få lavet en lungefunktionsmåling hos din læge.

Lungefunktion afhænger hos alle af køn, alder, højde og vægt. Derfor bliver resultatet fra din lungefunktionstest sammenlignet med det, som man ville forvente at finde hos en lungerask person
med samme køn, alder og statur. Det er det, som man kalder referenceværdier.

Hvis din lungefunktion svarer helt til det den forventede normalværdi, så er din lungefunktion 100%. Men hvis din lungefunktion bliver målt til fx halvdelen af den forventede værdi, så er din lungefunktion nedsat til 50 %.  

Din lungefunktion afhænger også til en vis grad af din kropsbygning. En spinkelt bygget person med en smal brystkasse kan fx godt have en lungefunktion på 85 % og alligevel have helt raske lunger.

Lungefunktionen vurderes som normal, så længe de målte værdier af FEV1 og FVC ligger over 80 % af den forventede normalværdi.

 

Kan jeg gøre min lungefunktion bedre?

Du kan passe på din lungefunktion ved at:

  • undgå lungeskadelige dampe, gasser og støv fra fx arbejdsmiljø 
  • undgå rygning
  • komme i behandling hvis du har lungefunktioner som fx lungebetændelse

Hvis du ryger, og du stopper med at ryge, så kan du opleve, at din lungefunktion stiger lidt. Men det vigtigste er, at du efter rygestop kun taber lungefunktion i samme normale tempo, som folk, der aldrig har røget, gør.

Du kan ikke forbedre din lungefunktion ved at træne, men du kan ved hjælp af træning forbedre din kondition og dine musklers styrke og udholdenhed, og på den måde kan du forbedre
din vejrtrækning, fordi dine lunger vil blive mindre belastede ved fysisk anstrengelse.

Men husk altid på, at din lungefunktionstal ikke nødvendigvis siger noget om, hvad du rent fysisk kan i din hverdag. Det afhænger bl.a. af din kondition og din muskelstyrke. Derfor er det vigtigt at holde sig fysisk aktiv lige meget, om din lungefunktion er normal eller nedsat.

Se her, hvordan du får målt din lungefunktion.