×
×

Kommer 2. bølge af coronavirus? | Sygedagpengerefusion | Synligt signal til at holde afstand

Mail sendt den 2. juni

Kommer der en anden bølge af coronavirussen?
Siden coronavirussen kom til Danmark, har man talt om muligheden for, at der kunne komme en anden bølge til efteråret. Men er en anden bølge stadig aktuel? Lungeforeningens formand, Torben Mogensen, har kigget i krystalkuglen og kommer med sit bud på, hvor sandsynligt en anden bølge af virussen er.

Han kommenterer også på den nuværende udvikling og de positive ting, som coronavirussen har bragt med sig. Generelt set er hele det lungemedicinske område kommet mere i fokus, og det kan få positive indvirkninger for lungepatienter. Læs mere her.

Synligt signal om at holde afstand
10. maj satte myndighederne den anbefalede afstand til andre mennesker ned fra 2 til 1 meter, men for mennesker, der er i særlig risiko, er afstanden stadig 2 meter.

Er du i særlig risiko, kan det være umuligt for andre at se, at de skal holde 2 meters afstand til dig. Lungeforeningen har fået adskillige henvendelser og gode ideer fra medlemmer og andre om, at det kan være en idé at bære et synligt tegn, så andre kan se, at man ønsker en større afstand. Lungeforeningen har i en mini-undersøgelse spurgt sine medlemmer  om deres holdning til at bære et synligt signal, og over  75% af  de 500, der har svaret, er positive over for at bære et synligt signal.

Svarene vidner også om, at det er et svært spørgsmål fyldt med dilemmaer. Lungeforeningen er nu gået videre sammen med andre patientforeninger i regi af Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer for at stå sammen om ønsket til et synligt, og fælles anerkendt signal  fra sundhedsmyndighederne. Læs mere her.

Sygedagpengerefusion til lungesyge og pårørende
Lungeforeningen glæder sig over, at mennesker, der lever med en lungesygdom og deres pårørende, nu kan få sygedagpengerefusion, hvis det ikke er muligt at vende tilbage til arbejdet. Aftalen indebærer, at mennesker i risikogruppen og pårørende, der deler husstand med personer i den særlige risikogruppe, bliver omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion. Lovforslaget er trådt i kraft i dag den 20. maj. Formand i Lungeforeningen, Torben Mogensen, er dog en smule bekymret for den del af aftalen, der vedrører pårørende. Læs mere her.