×
×

Nøgletal om lungesygdomme

Hvor mange danskere lever med en lungesygdom? Hvordan påvirker det samfundsøkonomien? Få svarene her på siden.

OBS! Tallene stammer fra argumentationspapiret for en national forpligtende lungeplan, som Lungeforeningen sammen med en række andre aktører tog initiativ til i 2013. Tallene er p.t. under opdatering.

NB. Ved brug af fakta er kildeangivelsen 'Lungeforeningen, www.lunge.dk obligatorisk


Astma hos børn og unge

 • Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma.
 • Danmark har den højeste hyppighed af hospitalsindlæggelser for børneastma i Norden.
 • Astma er den mest almindelige årsag til, at børn indlægges akut, og til at børn tager medicin.
 • Børne- og voksen astma er tredoblet i de seneste 50 år

Kilde: Lungeforeningen, www.lunge.dk


Astma hos voksne

 • Ca. 350.000 voksne danskere lider af astma og knap 200.000 af dem har også høfeber (Kilde: Årsrapport 2021, Dansk Register for astma).
 • Over halvdelen af voksne med astma ved ikke, at deres lungesymptomer skyldes astma.
 • Tidlig opsporing, præcis diagnostik og korrekt behandling kan fjerne over 90 pct. af symptomerne hos voksne med astma.
 • Voksen- og børne er tredoblet i de seneste 50 år.

Kilde: Lungeforeningen, www.lunge.dk


KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)

 • Det skønnes, at mellem 110.000 og 130.000 danskere er i medicinsk behandling for KOL, og epidemiologiske studier antyder, at omkring 400.000 danskere har KOL, hvis også de lette sygdomstilfælde medtages (Kilde: Årsrapport 2021 fra Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).
 • 50.000 danskere lider af svær eller meget svær KOL.
 • Der var næsten 54.000 ambulante besøg blandt KOL-patienter i 2011.
 • 16 pct. af de KOL-patienter, der bliver indlagt ender med at dø indenfor 30-dage fra indlæggelsesdøgnet (Kilde: Årsrapport 2021 fra Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)
 • Under halvdelen af patienter med svær KOL får medicinsk behandling.
 • Korrekt behandling af KOL kan reducere 25 pct. af sygdomsbyrden.
 • Ca. 3.355 danskere havde KOL som primær dødsårsag i 2020, hvilket gør sygdommen til den næst hyppigste dødsårsag i Danmark og svarer til 6 pct. af alle dødsfald i Danmark. 2.847 danskere havde KOL som sekundær dødsårsag (Kilde: Dødsårsagsregisteret).
 • Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU, og har desværre haft det i mange år (Kilde: OECD).

Kilde: Lungeforeningen, www.lunge.dk


Lungetransplantation

 • Den første lungepatient blev transplanteret i 1992.
 • I 2011 blev der udført i alt 345 organtransplantationer, heraf var de 30 lungetransplantationer.
 • Ved udgangen af 2011 stod i alt 529 på venteliste til et nyt organ, heraf ventede 32 på nye lunger.

Kilde: Lungeforeningen, www.lunge.dk


Samfundsomkostninger

 • Astma, allergi og KOL koster årligt det danske samfund ca. 20 mia. kr. Heraf går næsten 8 mia. kr. årligt til behandling af lungesygdomme.
 • Vi bruger 4-5 mia. kr. på at kompensere lungepatienter for indkomsttab grundet reduktion- og tab af arbejdsevne.
 • En tidligt diagnosticeret og velbehandlet lunge- og allergipatient koster det halve i behandling - og har meget lavere arbejdstabsomkostninger - i forhold til en sent opdaget og utilstrækkeligt behandlet patient.

Kilde: Lungeforeningen, www.lunge.dk

 

En national forpligtende lungeplan vil give:

 • En koordineret indsats via systematik i forebyggelse, udredning, behandling og rehabilitering
 • Færre lungesygdomme og indre allergi ved målrettet, borgerrettet forebyggelse
 • Flere gode liv trods en lungesygdom og/eller allergi ved at implementere retningslinjer for udredning, behandling og rehabilitering
 • Mindre ulighed i sundhed

Læs mere om Lungeforeningens arbejde for en nationalt forpligtende lungeplan.

 

Professor-udnævnelser på lungeområdet

Kilde: Lungeforeningen, www.lunge.dk