×
×

Risikogrupper for COVID-19

Smitten med corona-virus er steget i hele Danmark, og det er vigtigt at vi holder ved de gode vaner som at spritte og vaske hænder, holde afstand samt bruge mundbind i særlige situationer.

Er du én af dem, som ikke ved om du er i en sårbar gruppe for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, kan du læse her, hvilke grupper af lungesygdom, der tilhøre den sårbare gruppe.
De 5 generelle råd fra Sundhedsstyrelsen som ses på billedet. 

 

Nedenfor finder du en oversigt over risikogrupper, som er særligt relevant for Lungeforeningens medlemmer. Oversigten omkring lungesygdomme er baseret på bidrag fra Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS).

Du kan finde den komplette oversigt over ”Personer i øget risiko – Fagligt grundlag”.  

Eller listen med anbefalinger fra Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS).

Få mere viden om forebyggelse af smittespredning ved at læse  Sundhedsstyrelsens anbefalinger: COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

 

Lungesygdomme

 

Svær astma:

 • Mennesker, som er i biologisk behandling, som ikke er velkontrollerede eller har lav lungefunktion (FEV1<70%)
 • Mennesker som er i fast prednisolon behandling
 • Mennesker, med én eller flere behandlingskrævende forværringer inden for det seneste år (behov for lægekontakt og brug for prednisolon)

 

Svær KOL:

 • Mennesker med en lungefunktion FEV1 < 50% af forventet og/eller hvis man har haft mere end én behandlingskrævende forværring i sin KOL inden for det seneste år (dvs. lægekontakt og brug for fx prednisolon)
 • Mennesker, som får hjemme-NIV eller hjemmeilt

 

Intertistielle lungesygdomme

 • Alle Intertistielle sygdomme med hospitalskrævende kontrol herunder: alle former for lungefibrose og kronisk allergisk alveolit og asbestose 
 • Behandlingskrævende sarkoidose og stadium 4 sarkoidose

 

Infektiøse lungesygdomme

 • Tuberkulose, inklusiv atypiske mykobakterier, pågående eller overstået indenfor 6-8 uger
 • Svampe infektioner, pågående eller overstået indenfor 6-8 uger 
 • Komplikationer til en lungebetændelse (lungeabsces eller pleuraempyem), pågående eller overstået indenfor 6-8 uger 
 • Mennesker med øget infektions- eller forværringsrisiko uanset eventuelt forebyggende behandling herunder:
 • Bronkiektasi med hyppige forværringer
 • Mennesker i biologisk behandling, fx, lungetransplanteret 

 

Lungecancer

 • Mennesker i cancerudredningsforløb, i aktiv behandling og i palliativt forløb

 

Andre sygdomme:

 • Pulmonal hypertension
 • Mennesker med søvnapnø i CPAP-behandling, som ikke er velbehandlet 

 

Arvelige og sjældne immuneffekt – og genetiske lungesygdomme som symptomgivende:

 • Symptomgivende alfa1- antitrypsin-mangel
 • Primær Cilie Dyskinesi (PCD)
 • Cystisk fibrose
 • Langerhanscelle histiocytose
 • Lymfangioleiomyomatosis (LAM)

 

Voksne med respirationsinsufficiens som er tilknyttet et respirationscenter 

 • Mennesker med behov for sekretmobilisering med dag-CPAP eller ved en hostemaskine
 • Mennesker med en tracheostomi med eller uden respirator
 • Mennesker i NIV-behandling
 • Mennesker uden ovennævnte sygdomme eller tilstande med FVC mindre end 70% af forventet og eller PCF < 270l/min

 

Der er vigtigt at understrege at du fortsat skal have en individuel vurdering eller rådgivning enten hos egen læge eller i det lungeambulatorie du er tilknyttet.

Hvis du vil læse mere om hvad FVC og FEV1 betyder så læs mere på vores hjemmeside ”Få tjekket dine lunger ved en lungefunktionsmåling”.

Vi er klar over, at det ikke er alle steder, du kan få målt din lungefunktion på grund af COVID-19. Vi håber, at det hurtigt vil løse sig, da vi ved at tidlig opsporing af lungesygdom er afgørende for at få den rette behandling og bedring af livskvalitet

Hvis du før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra din læge, skal du fortsat følge dem. Hvis du er i tvivl om du er i risikogruppen, er det stadig vigtigt at du kontakter din egen læge, for at få en vurdering og rådgivning. 

Har du brug for rådgivning eller en snak om COVID-19 eller din lungesygdom, så ring ind til Lungeforeningens rådgivning på: 52 14 41 86.

Sidst opdateret: 
Tirsdag, maj 5, 2020