×
×

Find meningen i dit liv med en lungesygdomEn kronisk lungesygdom kan rive tæppet væk under hverdagen, for hvad er overhovedet formålet, når du pludselig ikke kan det, du kunne før? Professor og teolog Niels Christian Hvidt kommer her med gode råd til, hvordan du kan finde ny mening og håb, selvom livet ikke er, som det tidligere var.

Hvordan finder man mening, når man bliver udsat for en krise eller sygdom? Det har teolog Niels Christian Hvidt forsket i ved Syddansk Universitet siden 2006. Han fortæller, at når man bliver udsat for den livskrise, det er at få konstateret en kronisk lungesygdom, bliver der pludselig vendt op og ned på alt det, man kender. Nogle af de ting, der før gav mening, giver ingen mening længere.

Og man står og skal genfinde sit liv på ny, finde noget nyt, som er centralt i ens liv. Her taler Niels Christian Hvidt om såkaldte ”kilder” til mening.

Det kan være, at før du fik din lungesygdom, var nogle af de stærkeste kilder til mening i dit liv at bruge mange timer på arbejdspladsen og have et højt motionsniveau. Når du pludselig ikke kan det, får du et tomrum, og du bliver nødt til at finde nye kilder til mening for at føle, at du har et godt liv, forklarer Niels Christian Hvidt.

Forstå dine meningsfulde kilder
Meningen i livet er delt ind i tre dimensioner. Den første handler om det, du selv med din forstand og vilje synes er vigtigt. For de fleste er det, der betyder mest, at
de føler, de kan gøre en forskel. Det kan være i familien, på arbejdspladsen eller blandt venner.

Anden dimension handler om praksis. Hvad gør du med de meningsfulde kilder? Hvis en af dine kilder er Gud, så kan det være, at du beder til ham hver aften. Hvis en anden er familien, så inviterer du dem måske jævnligt på middag.

Den tredje dimension handler om, hvad de meningsfulde kilder får dig til at føle, og hvad de gør ved dig. Bliver du glad? Føler du dig tryg? Føler du dig elsket? Det er, når vi lægger de tre dimensioner ved meningskilderne sammen, at de kan gøre en forskel i vores liv.

Hvis der er nogle af dine gamle kilder, du ikke længere kan dyrke i dit liv, handler det om at finde nye kilder, der giver dig den samme følelse. Nogle har mange kilder i deres liv, og så falder det naturligt. For andre kræver det en større indsats at finde nye kilder. Det kan være at opsøge nye sociale netværk, foreninger eller fritidsinteresser, siger Niels Christian Hvidt.

Tro flytter bjerge
Men hvad er det, de meningsfulde kilder giver os ud over en rar følelse? Og hvorfor er de så vigtige for os? Du kender højst sandsynligt ordsproget
”tro flytter bjerge”. Det bliver ofte brugt i religiøse sammenhænge, men betydningen er bredere.

Selvfølgelig kan det at tro på noget handle om at tro på en gud. Men det kan også være troen på, at dine nærmeste holder af dig og er der for dig. Eller troen på, at du er god til noget. Tro kan give følelsen af nærvær og tryghed og er en utrolig stærk kilde til mening. Vi har brug for troen for at kunne opnå noget, siger Niels Christian.

Hvidt og uddyber:

Det særlige ved os mennesker er, at vi søger mål i livet. Uanset om vi er glade eller triste, så har vi brug for et formål med det, vi gør. Det handler både om, at noget giver mening for os, men også at vi selv skal føle, at vi har en betydning i livet og en betydning for andre mennesker.

Covid-19 har lært os at søge meningen
Under coronapandemien har vi oplevet en helt ny dimension af mening. Vores eget liv og det vi kendte, er blevet sat på prøve af lockdowns, restriktioner og isolation, men vi har også fået behov for en kollektiv mening midt i den krise, vi alle står i.

Som fællesskab har vi følt os truet. Fællesskaber, nærvær og sociale værdier har pludselig fået en større betydning, samtidig med at vi paradoksalt er blevet forhindret iat
være sammen og har været nødt til at holde afstand til hinanden. Men jeg tror, vi i højere grad har lært at mærke efter, hvad der betyder noget for os som mennesker, siger Niels Christian Hvidt og fortæller, at de første resultater af en undersøgelse om meningen under coronapandemien er på vej.

Selvom livskriser og sygdom kan rive de meningsfulde kilder væk fra os, så mener Niels Christian Hvidt også, at de svære ting kan være vejen til at finde mening.

Livets store udfordringer tvinger os til at mærke efter, hvad der betyder noget. De tvinger os til at fokusere mere på det meningsfulde, og på den måde kan det give os mere indhold og glæde i livet.

 

4 gode råd til at skabe mening i dit liv

 1. Gør en forskel for andre
  Vi er sociale mennesker, der har brug for at være noget for nogen. Forskning viser, at når vi selv har det svært, hjælper det at gøre noget godt for andre, der har brug for os. Det er selvfølgelig en balancegang, for du skal ikke ende med at glemme dig selv.
 2. Find noget, du er taknemmelig for
  Uanset hvor hårdt livet behandler os, vil der altid være lysglimt i mørket. Det kan være, at da du var indlagt på hospitalet, oplevede du, at venner og familie var omsorgsfulde, besøgte dig, og hjalp med det praktiske derhjemme.
   
 3. Opsøg det, der giver mening for dig
  Dyrk venskaber, hobbyer eller andet, som giver dig indhold i hverdagen.
   
 4. Tro på noget
  At tro kan være mange ting. Det kan være at tro på en gud eller en religion, at finde værdier i forskellige religioner, der giver mening for dig eller at tro på det spirituelle. Det kan være meget meningsfuldt at have noget at tro på.

Danmarks Lungeforenings Fond har støttet et forskningsprojekt, som Niels Christian Hvidt står i spidsen for, hvor man bl.a. undersøger, hvilke tanker, følelser og behov, der opstår, når du bliver ramt af en kræftsygdom, KOL eller et hjertestop.

 

Er du interesseret I at blive frivillig i Lungeforeningen?

Kontakt
Projektmedarbejder
Ida Kopart Timm på
ikt@lunge.dk eller 5319 0812

Projektmedarbejder
Trine Spühler Nielsen
tsn@lunge.dk eller 2760 2922

Sidst opdateret: 
17-02-2022