×
×

Alvorligt lungesyge får nyt skræddersyet tilbud

På Hvidovre Hospital har et helt nyt og usædvanligt samarbejde set dagens lys.

Lungemedicinske eksperter har nemlig i samarbejde med den specialiserede palliations tværfaglige team udviklet et specialiseret og individuelt tilpasset palliativt tilbud til patienter med livstruende lungesygdomme. Det skriver dagensmedicin.dk

Tilbuddet har fået titlen Palliativt Udgående Specialiseret Tilbud (PUST).

Formålet er at løfte den basale palliation i lungemedicinsk regi, så de alvorligt syge lungepatienter sikres bedre livskvalitet i deres sidste levetid. 

Hvad er palliation?

 

Individuelt tilpasset

- Traditionelt har palliation været tiltænkt patienter med kræft. Vi har haft få patienter med hjerte– og lungesygdom gående i den specialiserede palliation de senere år, men dem har vi taget hånd om på den samme måde, som vi tager hånd om patienter med kræft – og har de haft problemer med vejrtrækning, har vi konsulteret en lungemediciner over telefonen. Det er en forholdsvis ny tankegang, at palliation skal målrettes andre patienter end patienter med kræft, siger overlæge på Palliativ Enhed, Pernille Bræmer Hertel, som har været én af drivkræfterne bag PUST.

Tilbuddet indebærer blandt andet, at patienterne, afhængigt af deres individuelle behov, får tilbud om ambulante besøg og hjemmebesøg samt adgang til tværfaglige kompetencer, som er en del af den specialiserede palliation, for eksempel psykologer, præster og socialrådgivere.

 

Bedre livskvalitet

De bliver også tilknyttet en sygeplejerske, der fungerer som tovholder og koordinator for den tværfaglige indsats og kommunikation omkring patienten. 

- Vores primære mål er at sikre, at patienten opnår bedre livskvalitet i den sidste tid. Vi håber, at den tætte kontakt med hospitalet vil betyde, at patienterne bliver bedre i stand til at håndtere deres sygdom og dermed bliver mere trygge og får færre indlæggelser, siger Laura Hohwü Thomsen, der er afdelingslæge i lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital og en af hovedkræfterne bag PUST. 

 

Gavner KOL-patienter

Palliation har traditionelt været tilbudt patienter med kræft, men ifølge Pernille Bræmer Hertel, der som afsnitsansvarlig overlæge på Palliativ Enhed på Hvidovre Hospital repræsenterer den palliative faglighed i PUST, er der ingen tvivl om, at den specialiserede palliation kan være til gavn for alvorligt syge lungepatienter.

Det gælder særligt patienter med KOL, som døjer med komplekse problemstillinger og symptomer. 

- Tilstanden hos patienter med lungesygdom kan ændre sig meget hurtigt, og vi kan ikke altid forudse, hvornår der sker en forværring. Derfor er det vigtigt, at vi på forhånd har talt med dem om, hvilke ønsker de har, hvis deres tilstand bliver værre. Det kan for eksempel handle om, hvorvidt de ønsker at komme i respirator, eller om de vil blive i deres hjem og undgå indlæggelse den sidste tid, udtaler Pernille hun. 

Tilbuddet om specialiseret palliation til lungepatienter er kommet i stand på baggrund af en aftale om handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har indgået i juni 2016. 

Hospitalet er ligeledes undervejs med en udvidelse af det palliative tilbud til patienter med hjertesvigt.

Kilde: Dagens Medicin 20. april 2018 og Magasinet Pleje 9. august 2018

 

Læs mere
Palliation (lindrende indsats) til lungepatienter