×
×

Dansk iltrobot vinder "Grand Solutions Prisen 2020"

Iltrobotten O2matic kan automatisk dosere iltbehandlingen til KOL-patienter under indlæggelse og på den måde forbedre patienternes livskvalitet, forkorte indlæggelsestiden og spare personalets tid. Holdet bag robotten har netop modtaget Innovationsfondens ’Grand Solutions Prisen 2020’.

Iltbehandling kan være en nødvendighed som KOL-patient fx i forbindelse med indlæggelse ved forværringer. llten er hidtil blevet doseret manuelt af sygeplejersker op mod 50 gange om dagen. Det tager megen af personalets sparsomme tid, og flere nye studier viser, at i mere end halvdelen af tilfældene lykkes det ikke at tilføre patienten den rette mængde ilt. Det har en dansk opfindelse lavet om på. Den danske itrobot O2matic er er den første af sin slags i verden, og holdet bag har netop fået tildelt årets Grand Solutions Pris fra Innovationsfonden, som gives for excellent strategisk forskning, der har fokus på løsning af samfundsmæssige vigtige udfordringer. Med prisen følger der blandt andet 1 mio. DKK, der skal benyttes til yderligere forskningsaktiviteter.


Dansk robot sikrer stabilt iltniveau
Behandlingen med iltrobotten O2matic benytter ligesom normal behandling et pulsoximeter; en fingerklemme, der aflæser iltindholdet vha. infrarødt lys. Klemmen er forbundet til et armbånd, hvor iltmætningen aflæses på et display.

Det nye er, at målingen sendes via Bluetooth videre til robotten O2matic. Robotten skruer op og ned for ventilen til ilten, der kommer gennem ledningerne i væggen, så iltmætningen holder sig inden for grænserne fastsat af lægen. En lydalarm advarer personalet, hvis Bluetooth-signalet forsvinder, eller hvis iltniveauet hos patienten afviger markant.

Farzad Saber, Okan Ilker Görgen og Ejvind Frausing, der er overlæge på Hvidovre Hospital, de tre vindere af Grand Solutions Prisen 2020.

- At lave noget, som vi tænker kan bruges af rigtigt mange KOL-patienter i hele verden, det er en fantastisk følelse. Det er noget af det største, jeg har været med til som læge, lyder det fra Ejvind Frausing, overlæge på Hvidovre Hospital, som sammen med Okan Ilker Görgen og Farzad Saber står bag opfindelsen.


Iltbehandling i hjemmet på sigt
O2matic skal stadig testes yderligere, inden den rigtige produktion kan starte, men på sigt er tanken at udbrede konceptet til iltbehandling i hjemmet også. 

- Der kan være meget utryghed og usikkerhed forbundet med en indlæggelse, så det er meget positivt, at man med robotten vil kunne sikre en mere sikker og tryg iltbehandling. Vi ved også, at mange lungepatienter foretrækker at være i hjemlige og kendte omgivelser, så kortere indlæggelser og iltbehandling hjemmet vil i den grad komme lungepatienter til gode, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

- Vi ved også fra vores kvalitative undersøgelser, at iltbehandling fylder meget i hverdagen for mennesker med den sjældne lungesygdom IPF. Der ligger et stort potentiale i, at O2matic på sigt ville kunne afhjælpe i forhold til den usikkerhed, der kan være forbundet med hjemmeilt for den enkelte, tilføjer Anne Brandt. 

Læs rapporten "Kortlægning af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose".


Fakta om O2matic

  • Iltrobotten O2matic blev godkendt til hospitalsbrug i begyndelsen af 2019.
  • Fremadrettet kan O2matic sikre, at indlagte patienter med KOL konstant får den mængde ilt, de har behov for, når de er indlagt med en forværring.
  • Via en klemme på patientens finger holder robotten øje med iltmætningen og giver automatisk mere eller mindre ilt.
  • Robotten har en alarmfunktion, så personalet bliver tilkaldt, hvis der sker ændringer.
  • Mens O2matic til hospitalsbrug allerede har fået sin CEgodkendelse, arbejder forskerne videre på en model til hjemmebrug.

Se indslag i TV Lorry om den danske iltrobot O2matic

Læs "Dansk virksomhed udvikler iltrobot med enormt globalt potentiale"