Hospice er for alle med en livstruende sygdom | Lungeforeningen
×
×

Hospice er for alle med en livstruende sygdom

Printer-friendly version

- Hospice er for ALLE med en livstruende sygdom! Det er ikke blot blandt den brede befolkning, der mangler kendskab til hospice som en mulighed for patienter med livstruende sygdomme. Vi møder samme mangel på konkret viden om, hvad hospice kan tilbyde patienter med eksempelvis hjertesygdomme, KOL eller ALS, blandt læger, sygeplejersker og andre dygtige fagfolk i vores sundhedssystem. 

Sådan lyder det fra landsformand i Hospice Forum Danmark, Olav Nørgaard, som håber på at kunne samarbejde med Sundhedsstyrelsen om en målrettet informationsindsats overfor sundhedspersonale i hele landet.

- Det er jo disse fagfolk, der følger patienterne og deres pårørende i hele forløbet fra diagnosen stilles, gennem indimellem lange behandlingsforløb og helt frem til den sidste tid. Og det er dem, patienter og pårørende søger råd og vejledning hos.

I Lungeforeningen er direktør Anne Brandt enig, at der er behov for, at flere patientgrupper får tilbudt palliativ behandling: 

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at så mange lungepatienter er overladt rigtigt meget til sig selv. Så det at få en væktøjskasse, som man jo får, når man er i et palliativt forløb, det fortjener de. Og vi skal ikke have den skævvridning.

Hør hele indslaget i Radioavisen, sendt 27. september 2018 (6:43 minutter inde i indslaget)


Meget få kroniske lungesyge får tilbudt pallitaion
I 2010 udgjorde kræftpatienter 96,2 % af de patienter, der blev henvist til hospice eller palliative teams. Det betyder, at meget få kroniske lungepatienter blev tilbudt en palliativ indsats.

Lungeforeningen gennemførte i samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REPHA) i 2013 en undersøgelse, der for første gang dokumenterede, hvilke behov for en palliativ indsats, der eksisterer hos KOL -patienter i Danmark.

På baggrund af undersøgelsen kunne der specificeres fire væsentlige områder, hvor det er nødvendigt at udvikle den palliative indsats til KOL-patienter:

  • Det palliative forløb/faser i den palliative indsats i forhold til sygdomsforløbet
  • Organiseringen af den palliative indsats for KOL -patienter og deres pårørende
  • Specialiseret viden om KOL i både den basale og den specialiserede palliative indsats
  • Individuel tilpasning af den palliative indsats i forhold til forskelligartede sygdomsforløb

Download rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter"

Er du pårørende til en uhelbredelig syg? Hos REHPA (Videnscenter for Rehabilitering og Palliation) kan du få viden om det at være pårørende til en person med livstruende sygdom.