Konference: Klar til samtalen | Lungeforeningen
×
×

Konference: Klar til samtalen

Printer-friendly version

Hvordan kan sundhedsprofessionelle og patienter tale om døden og den sidste levetid på bedst mulig vis?

27. maj 2019 afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed konferencen "Klar til samtale". Konferencen er en del af to store projekter, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag:

  1. ”Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen” er finansieret af Fremfærd Sundhed-Ældre og involverer 3 kommuner med hver deres plejecenter. 
  2. ”Klar til samtalen – I god tid” er finansieret af TrygFonden og involverer 9 sygehuse.

På konferencen vil der også være en politisk drøftelse om de sundhedsprofessionelles indsats for at støtte, at patienter får en værdig afslutning på livet – samt forskellige perspektiver på, hvordan man bliver Klar til samtalen.

Derudover vil afslutningsrapporten "Klar til samtalen" også blive præsenteret. Rapporten fortæller om arbejdet med projektet, men først og fremmest indeholder den de anbefalinger, som projektdeltagernes erfaringer har ført til. Der er i rapporten en lang række henvisninger til arbejdet i kommunerne og på sygehusene.

Læs mere om konferencen og rapporten "Klar til samtalen" her. 


Patientforeningernes arbejde med palliation

I 2010 udgjorde kræftpatienter 96,2 % af de patienter, der blev henvist til hospice eller palliative teams. Det betyder, at meget få kroniske lungepatienter blev tilbudt en palliativ indsats.

Lungeforeningen gennemførte i 2013 samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REPHA), der for første gang dokumenterede, hvilke behov for en palliativ indsats, der eksisterer hos KOL-patienter i Danmark. Det er fortsat behov for at få fokus på, at der er et behov for, at andre patientgrupper fx lungepatienter får tilbudt en palliativ indsats. 

I forbindelse med konferencen holder direktør Anne Brandt et oplæg under temaet: Hvordan bliver vi 'Klar til samtalen?' med fokus på, hvordan Lungeforeningen arbejder med palliation.  

Se programmet for konferencen "Klar til samtale"-konference.

 

MERE INFO

Download rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter" - fokus på den palliative indsats til KOL-patienter. Rapporten beskriver sygdomsforløbet og de palliative behov hos danske KOL-patienter og gør opmærksom på,
hvor indsatsen bør styrkes. Rapporten er udviklet i samarbejde mellem Lungeforeningen og Palliativt Videncenter (REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliationi).

KOL-patienter for ingen lindring

Alvorligt lungesyge får nyt skræddersyet tilbud

Lindrende behandling bør tilbydes til flere patientgrupper

Få kender til lindrende indsats