×
×

Medicintilskud ændres

Printer-friendly version

Er du KOL- eller astmapatient, så kan det være, at dit tilskud til medicin ændres 19. november 2018. Lægemiddelstyrelsen ændrer i tilskuddet, fordi mange KOL-patienter i dag behandles med inhalationssteroid, som kun bør bruges af udvalgte patienter. Inhalationssteroider kan give øget risiko for at få lungebetændelse. Der er også mange patienter, der i dag får to typer inhalationsmedicin, uden det er forsøgt, om behandling med en type er nok.

Hvis du er i behandling med noget af den medicin, der fremgår af Lægemiddelstyrelsens liste, betyder det, at du i god tid inden den 19. november 2018 sammen med din læge skal tage stilling til den fremtidige behandling for at kunne få medicintilskud fremover. I nogle tilfælde vil du overgå til en anden type medicin.

 

Er din medicin på denne liste?

Mange patienter med astma eller KOL er i behandling med den medicin, der ikke ændrer tilskud, og skal derfor ikke foretage sig noget.

Men er din medicin på Lægemiddelstyrelsens liste, skal du i god tid inden november kontakte lægen.

For den inhalationsmedicin, der har fået generel tilskud og nu får klausuleret tilskud, gælder følgende:

Lægen skal tage stilling til, om du er omfattet af tilskudsklausulen. Hvis det er tilfældet, skal lægen skrive ”tilskud” på recepten. Hvis du er er omfattet af klausulen, kan du fortsat få tilskud til medicinen.

Hvis du ikke er omfattet af tilskudsklausulen, bør snakke med lægen om et eventuelt skift til en anden medicin, der enten er bedre eller billigere for dig.

 

Hvordan ved jeg, om mit medicintilskud bliver ændret?

Hvis du er i behandling med noget af den medicin, der fremgår af Lægemiddelstyrelsens liste, skal du kontakte din læge inden 19. november. Lægen skal vurdere, om du fortsat er omfattet af tilskudsklausulen eller, om der er behov for, at du skal prøve en anden medicin.

Hvis du skal have ny medicin, bliver den ikke dyrere. Den bliver derimod bedre eller lige så god og billigere for dig. Hvis lægen vurderer, at du opfylder betingelserne for at få tilskud, noteres det i din journal. Aftal med din læge, hvordan det skal foregå. Sørg for at du har medicin til dagene efter 19. november, så du ikke løber tør, før du har lavet en ny aftale med din læge.

 

Skal jeg undersøges på ny for, at jeg fortsat kan få tilskud til min medicin?

Som udgangspunkt nej. For astmapatienter vil langt de fleste fortsat kunne få tilskud til medicin i kombination af steroid og langtidsvirkende bronkieudvidende. For KOL-patienter kan lægen se i journalen, hvad du tidligere er behandlet med. Lægen kan vurdere, om der er behov for at skifte til en anden type medicin, der virker lige så godt eller om du skal skifte til et andet inhalationsdevice, som er billigere. Lægen kan også vurdere, at du skal beholde din nuværende medicin.

 

Hvad gør jeg, hvis min læge ikke ved noget om ændringen i medicintilskud?

Alle alment praktiserende læger er blevet orienteret direkte via deres e-boks. Skulle din læge, mod forventning, ikke have modtaget informationen kan du enten henvise til Lægemiddelstyrelsens
hjemmeside her: www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskudaendringer-astma-og-KOL

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

 

Vær ikke urolig for ændringer i din behandling

Styrelsen har længe ment, at alt for mange patienter med lungesygdommen KOL bliver behandlet med inhalationssteroid, som kun bør bruges af udvalgte patienter, fordi der kan være en øget risiko for at få lungebetændelse, når man bruger det.

Steffen Kristensen er lungespecialist ved Sygehus Lillebælt. Han mener ikke, at patienter med astma og KOL bør være urolige for ændringer i deres fremtidige behandling:

- Det er selvfølgelig vigtig at få bestilt en tid hos lægen til en medicingennemgang inden den 19. november.

- Men som patient skal du ikke frygte, at den medicinske behandling, som du sammen med din læge er kommet frem til, skal laves markant om. Hvis behandlingen virker og er relevant, så vil tilskuddet med al sandsynlighed kunne bevares og medicineringen forsætte uændret, siger Steffen Kristensen og tilføjer;

- For nyopstartede patienter vil de nye regler få større betydning, da lægen her vil vurdere, om patienten er omfattet af klausulen, og kan få tilskud til medicinen.

De nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser i øvrigt, at forbruget af inhalationssteroid er faldende, og således går udviklingen i den rigtige retning.

Kilde: propatienter.dk

 

Spørg på dit lokale apotek

På dit lokale apotek kan du få mere information om tilskudsændringerne. Lægemiddelstyrelsen har nemlig lavet et informationsark, der er sendt til landets apoteker.

 

Læs mere

Se MEDtalk videoen med praktiserende læge Klaus Roslind, der giver sin vurdering af, hvordan de praktiserende læger kan bruge ændringerne til at bedre behandlingen af den enkelte patient.

Se Lægemiddelstyrelsens liste over medicin mod astma og KOL, der 19. november 2018 ændrer tilskud.

Spørgsmål? Ring til Lungeforeningens rådgivning