×
×

Ny aftale med praktiserende læger

Printer-friendly version

 

Efter 10 måneders forhandlinger nåede PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) til enighed natten til torsdag i sidste uge.

En ny overenskomstaftale for landets 3.500 praktiserende læger ser ud til at være en realitet.

 

Styrket forpligtelse over for kroniske lungepatienter

Med aftalen får almen praksis blandt andet en styrket forpligtigelse til at følge op over for sårbare borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, ligesom de på sigt skal stå for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter.

Borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom eller type-2 diabetes, der i dag oftest går til regelmæssige kontroller på hospitalets ambulatorium, vil altså fremover blive fulgt af egen læge.

Med flere ældre og langt flere danskere med livsstilssygdomme vil de praktiserende læger skulle deltage langt mere aktivt i udredning, diagnosticering og behandling af disse lidelser.

Aftalen fokuserer til at begynde med på KOL og type-2 diabetes. Senere vil andre sygdomme følge.

Dermed får mange danskere kortere afstand til lægehjælp, både tidligt i forløbet, og når lægerne skal sikre, at sygdommen er under kontrol.

Det vil gøre livet lettere for patienterne. Og give mere arbejde til egen læge, der skal ansætte personale.

 

Lungeforeningen er optimistisk over ny aftale

På patienternes vegne er Lungeforeningen først og fremmest glad for, der nu foreligger en aftale.

- I aftalen ser det ud til, at kronisk syge borgere sikres en bedre sammenhæng mellem hospitalernes og kommunernes tilbud om forebyggelse, behandling og rehabilitering. Det har der længe været behov for, siger direktør Anne Brandt.

 

Bedre kvalitet og en mere central rolle

De praktiserende læger får en ny, mere central og styrket rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Politiken torsdag 14. september.

Læs avisens gode gennemgang af den nye aftale:

Praktiserende læge version 2.0: Sådan vil du mærke ny lægeaftale

 

Mere viden

Få viden og rådgivning om lungerne