×
×

Nyt praksisnært kursus med fokus på psykosocial støtte

Undersøgelser viser at lungepatienter ofte rammes af angst og depression, og at kronisk sygdom på tværs af diagnoser udgør en væsentlig psykisk belastning. Dette påvirker både livskvaliteten og sygdomsudviklingen, fordi patienter med ondt i psyken også har sværere ved, at passe på deres helbred.

Man bliver bedre til at stille spørgsmål, man bliver bedre til at lytte. Man bliver bedre til overhovedet at gå ind i dialogen med patienten eller borgeren.

Lise Søgaard Lund, lektor, Ph.d, uddannelseskonsulent, Københavns Professionshøjskole


Nyt efteruddannelseskursus med fokus på psykosocial støtte
Lungeforeningen står derfor sammen med Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Københavns Professionshøjskole bag et nyt efteruddannelseskursus til sundhedsprofessionelle med fokus på psykosocial støtte til borgere med kronisk sygdom.

Formålet med kurset er, at sundhedsprofessionelle erhverver sig kompetencer til på systematisk og professionel måde at spørge ind til de psykosociale og følelsesmæssige problemer, kronisk syge mennesker oplever. Et eksempel kunne være, hvordan man åbner og ikke mindst lukker en sådan samtale, da nogle oplever det som en personlig og svær samtale at gå ind i.

Kurset er særligt målrettet sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister og ergoterapeuter. Kurset er testet og evalueret af sundhedsfaglige i november 2018. I filmen her på siden fortæller fysioterapeut Maja Mølgaard Christensen om, hvordan hun som sundhedsfaglig kan bruge kurset i sit daglige arbejde.


Kort om kurset i psykosocial efteruddannelse

  • Kurset varer 2½ dag og består af en indledende e-learning del, som gennemføres via internettet samt to kursusdage med to ugers mellemrum.
  • Sundhedsprofessionelle undervises i kommunikative færdigheder, så de får fokus på systematisk at gennemføre samtaler med et følelsesmæssigt indhold – relateret til de problemer, der er indeholdt i at leve med en kronisk sygdom.
  • Kurset koster: 3.900 kr + moms og udbydes på Københavns Professionshøjskole.
  • Kurset tilbydes á to omgange i 2020 i Århus 3/3-2020 + 18/3-2020 og i København 21/10-2020 + 17/11-2020.


Kursets underviser
Underviseren på kurset er psykolog Lisbeth Rask. Hun er erfaren underviser på efter- og videreuddannelse inden for det social- og sundhedsfaglige område og er derudover specialist, supervisor-godkendt i psykoterapi.

Undervisningen vil tage afsæt i psykologfaglig viden om de mange faktorer, der indgår i den professionelle dialog mellem den sundhedsprofessionelle og patienten. På kurset vil deltagerne stifte bekendtskab med en vifte af kommunikative metoder gennem praktiske øvelser med fokus på konkrete øvelser og det enkelte menneskes motivation. Det vil desuden være muligt at afprøve øvelserne i praksis mellem de to undervisningsgange.

Tilmeld dig nu
Næste kursus finder sted:  

Århus 3/3-2020 + 18/3-2020
København 21/10-2020 + 17/11-2020. 

Tilmeld dig kurset "Kommunikation vedrørende psykosociale emner" her.