×
×

Styrker brugen af ny teknologi i sundhedsvæsenet lighed i sundhed?

Sidst opdateret: 
09-11-2020

Styrker brugen af ny teknologi i sundhedsvæsenet lighed i sundhed eller udfordrer det de svageste målgrupper?

Sådan lyder spørgsmålet til webinaret 'Patientkommunikation i en digital tid', som afholdes 11. november 2020 af Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS).

SKS er et nationalt og tværsektorielt selskab, der har til formål at fremme professionel kommunikation i det danske sundhedsvæsen. 

 

Kommunikation i øjenhøjde
Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin og global sundhed ved Syddansk Universitet/OUH vil præsentere viden og erfaring fra såvel indvandrermedicinsk klinik som fra forskning i behandling af sårbare patienter, herunder de nyeste erfaringer med digital kommunikation. Derudover holder Lungeforeningens direktør, Anne Brandt, oplæg om, hvordan Lungeforeningen arbejder med kommunikation i øjenhøjde med udgangspunkt i et 'menneske-perspektiv' og med afsæt i, at Lungeforeningen netop har markeret sig ved at gå forrest i forhold til telemedicinske løsninger. 

De sidste fem år har Lungeforeningen sammen med driftige og innovative medarbejdere i sundhedsvæsenet arbejdet med digitalisering og telemedicin. En stor telemedicinsk indsats bliver klar i 2021 og vil helt givet skabe tryghed og nye muligheder, når man lever med en lungesygdom.

Læs mere i Lungenyt 3, 2020, som har fokus på teknologi og digitalisering.