Få en hjælpende hånd med legat | Lungeforeningen
×
×

Få en hjælpende hånd med legat

Få en hjælpende hånd med legat

Danmarks Lungeforenings Fond har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme gennem bl.a. støtte til mennesker, der er ramt af lungesygdomme.

Udover Danmarks Lungeforenings Fonds legat administrerer vi også Munthe Bruns legat.

Legaterne hjælper mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet, og som har brug for en hjælpende hånd.

Som lungepatient kan du også søge Skibsreder Per Henriksens, R. og hustrus fond om legater.

 

VIGTIG INFO: Danmarks Lungeforenings Fonds legat

I lyset af de senere års finansielle situation i verden og faldende renteindtægter er det beløb, der er til rådighed for uddeling fra Danmarks Lungeforenings Fond, faldet markant. Bestyrelsen for Fonden har derfor besluttet, at der hvert år hensættes et beløb til støtte til sygdomsramme og deres familier, indtil der er oparbejdet et beløb i størrelsesordenen kr. 100.000.

Ansøgningsrunden i 2016 og 2017 vedr. legatstøtte er derfor udsat. Så snart det igen er muligt at gennemføre en faglig forsvarlig ansøgningsrunde, vil ansøgningsfristen blive offentliggjort her på siden.

 

Munthe Bruns legat

Munthe Bruns legat uddeles løbende, hvilket betyder ca. fire gange om året.
Det er muligt at opnå støtte én gang om året.

 

Hvem kan søge Munthe Bruns legat?

Du kan søge legatet, hvis du har hjemmeboende børn til og med 14 år.

 

Hvordan søger jeg Munthe Bruns legat?

Du kan udfylde og udprinte et ansøgningskema til Munthe Bruns legat her, til underskrift af socialrådgiver, socialmyndighed eller egen læge, og derefter indsende det til Lungeforeningen, Strandboulevarden 49, B-8, 2100 København Ø (OBS på skemaet står der 47B - det er vores gamle adresse).

Eller du kan få tilsendt et ansøgningskema, som du kan rekvirere ved at skrive til info@lunge.dk eller ringe på 38 74 55 44.

Vigtig info! Ansøgningsskemaerne skal fra punkt 1) til og med punkt 7) udfyldes af ansøgeren og skal desuden underskrives af egen læge (se rubrik på ansøgningsskemaets bagside).

Kategori: