Lungesygdomme

Lungebetændelse - pneumoni

Lungebetændelse er en betændelsesproces i selve lungevævet. Lungebetændelser kan forårsages af en lang række mikroorganismer såsom virus, bakterier, svampe og parasitter (se også legionærsygdom).

Kronisk bronkitis

Ved kronisk bronkitis er slimhinden i bronkierne beskadiget. I slimhinden sidder normalt små fimrehår, der fungerer som rensesystem ved at transportere slim og støvpartikler op i svælget. Ved kronisk bronkitis produceres for meget slim, og der er for få fimrehår i slimhinden til at transportere slimet op.

Emfysem

Emfysem kaldes også for store lunger, fordi lungernes samlede størrelse er forøget. Denne udvidelse er sket fordi lungernes elastiske fibre er ødelagt - for det meste på grund af rygning.

Alfa-1 (antitrypsin mangel)

Alfa-1-antitrypsin er et protein, der normalt forekommer i blodet. Det dannes især i leveren. Det beskytter lungernes struktur, og derfor kan mangel på alfa 1-antitrypsin medføre at lungevævet bliver ødelagt, så man får en bronchitislignende sygdom - emfysem (for store lunger).

Hvad er sarkoidose?

Sarkoidose (staves også sarcoidose og på engelsk sarcoidosis) er en forholdsvis sjælden bindevævssygdom, som næsten altid rammer lungerne. Sygdommen ledsages ofte af et forhøjet indhold af kalk (calcium) i blodet, det kaldes forhøjet plasma calcium

Astma

Astma er den mest almindelige kroniske sygdom blandt børn og unge. 300.000 danskere lider af astma, hvilket svarer til 7 % af Danmarks befolkning. Halvdelen dvs. 150.000 er ubehandlede eller underbehandlede.

Lungekræft

Lungekræft opstår som resultat af forandringer i slimhindeceller i lungerne. Forandringerne skyldes især, at cellerne er blevet udsat for kræftfremkaldende stoffer.

Tuberkulose

Tuberkulose er en infektionssygdom, som fortrinsvis slår sig ned i lungerne.

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Ca. 320.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den.

Lungefibrose

Lungefibrose betyder dannelse af bindevæv i lungerne, som bliver stive og hårde.

Bronkiektasier

Bronkiektasier (bronchieectasia) er en vedvarende udvidelse af en eller flere bronkier. Sygdommen kan være til stede alene eller være en del af en anden lungelidelse, f.eks. sarkoidose.

Wegeners granulomatose (WG)

Wegeners granulomatose (WG) er en sjælden sygdom med omkring 40-50 nye tilfælde i Danmark hvert år. Symptomerne skyldes betændelse, der kan påvirke mange væv i kroppen, herunder blodkar (vasculitis).

LAM - Lymphangioleiomyomatosis

LAM er en meget sjældent forekommende lungesygdom, som medfører cystedannelse med gradvis nedbrydning af lungerne. Ved LAM invaderes lunger, blodkar og lymfekar af en bestemt type glatte muskelceller, der normalt ikke ses i lungerne.

Bronchiolitis Obliterans Organising Pneumonia (BOOP)

Boop står for ”bronchiolitis obliterans organising pneumonia” og er en sygdom, der påvirker lungerne. BOOP er en irritationstilstand (inflammation) af lungevævet og ikke en lungeinfektion (betændelse).

Desquamative Interstitial Pneumonia (DIP)

DIP er en specifik sygdom med betændelse i lungernes alveoler (lungesækkene). Sygdommen kan forveksles med andre lungelidelser, og sikker diagnose opnås så regel efter biopsi (vævsprøve).

Andre lungesygdomme hos børn

Børn kan også blive ramt af alvorlig lungesygdom - få et overblik over en række sjældne lungesygdomme, som også børn kan rammes af - cystisk fibrose, cilie dyskinesi, interstitielle lungesygdomme og tuberkulose.

Allergiske sygdomme i lungerne

1 million voksne danskere lider af allergi, men kun godt halvdelen af dem har fået diagnosticeret deres sygdom og modtager derfor ikke nødvendigvis den rette behandling.