×
×

Dansk Center for Organdonation fylder 10 år

Dansk Center for Organdonation (DCO) fejrer torsdag 14. juni 2018 deres 10 års fødselsdag, og det skal bestemt markeres.

DCO er sat i verden for at styrke indsatsen på organdonationsområdet i  hele Danmark.

Centerets kerneopgaver er både at oplyse befolkningen om organdonation, så flere tager stilling, mens de lever, og samarbejde med landets hospitaler om at sikre en optimal anvendelse af donorpotentialet.

DCO arbejder således målrettet med at identificere de hindringer, der kan være for at organdonation gennemføres, og iværksætter initiativer, der kan hjælpe hospitalerne med at fjerne disse hindringer.

 

I anledningen af 10 års jubilæet har DCO netop udgivet et flot jubilæumshæfte.

Hæftet indeholder en række spændende artikler om Dansk Center for Organdonations arbejde de sidste 10 år. 

Læs DCO's jubilæumshæfte

 

374 fik nye organer i 2017

Da DCO blev indviet i 2008, lå det årlige antal organdonorer på ca 70.

I 2016 og 2017 har tallet været væsentligt højere, nemlig hhv. 100 og 103. 

Da hver organdonor i gennemsnit donerer 3,5 organer, betyder det, at i alt 374 patienter i 2017 blev transplanteret med ét eller flere organer fra både levende og afdøde donorer. 

Heraf fik 257 en ny nyre, 25 et nyt hjerte, 57 fik en ny lever og 35 fik lunger. 

Ved årets udgang stod 448 på venteliste, heraf ventede 25 på nye lunger. Dette tal lå indtil for fem år siden langt højere og toppede i 2009 med 53 på venteliste til nye lunger.

Konklusionen er altså, at det går den rigtige vej med flere donorer og færre på venteliste.

DCO kan tilskrives en stor del af æren for denne positive udvikling, men vi er langt fra i mål endnu.

 

Kun fjerde dansker har registreret deres holdning

Ved april i år havde i alt 1.031.016 danskere registreret deres holdning i donorregisteret.

Da vi er 4.6 mio. danskere over 18 år, så er det faktisk kun knap en fjerdedel af den voksne befolkning.

Derfor har Dansk Center for Organdonation stadig en vigtig opgave med at oplyse og nudge folk til at registrere deres holdning.

 - Vi har endnu ikke opfyldt intentionen med oplysningsindsatsen. Langt de fleste i befolkningen er positive over for organdonation, og det er et godt fundament. Men kun 22 % har registreret deres ja, nej eller ved ikke i Donorregistret, så der er et stort potentiale, siger Anne Brandt, der er direktør i Lungeforeningen​.

- Jeg håber, at DCO fremadrettet vil videre­udvikle sig som videnscenter og fastholde fokus på udvikling, læring, kvalitet og oplysning. Og ikke mindst bevare deres visionære ambitionsniveau, så Danmark kommer til at måle sig med vores naboer og færre dør på ventelisterne, forsætter hun.

Du kan registerere din holdning her 

 

Fejrer 10-års dagen med symposium

DCO inviterer på dagen til et symposium om organdonation, hvor man gør status – hvor langt er vi nået i Danmark på området i de seneste 10 år, og hvad ligger der i horisonten.

Derudover vil nogle af dem, der har organdonation og transplantation inde på livet gennem deres arbejde på hospitalet, i DCO eller som frivillig, bidrage med nogle meget personlige fortællinger.

Århus Lungekor vil ved samme lejlighed optræde med to sange under ledelse af korleder Camilla Dayyani.

 

Læs mere

Antallet af donorer steg i 2017

Oplysning om Organdonation på organdonor.dk 

Lungeforeningen følger med i alle aspekter omkring organdonation

Lungekor giver mere luft end du tror