×
×

Det sker der, når du får nye lunger

Lungetransplantation

Siden den første lungetransplantation i Danmark i 1992 har mellem 30 og 35 mennesker hvert år fået nye lunger – indtil videre over 700.

Michael Perch, overlæge på Rigshopitalets Afsnit for Lungetransplantation, fortæller her om forløbet før, under og efter en lungetransplantation.

 

Første skridt inden lungetransplantation

Rigshospitalet modtager patienter til transplantationsvurdering fra andre lungemedicinske afdelinger, når de vurderer, at transplantation kan være en relevant mulighed.

Første skridt er et indledende besøg af en enkelt dags varighed med undersøgelser, som kan klarlægge hvorvidt det er relevant, at gå videre med yderligere undersøgelser.

Nogle patienter kan være for raske til, at transplantation er aktuelt, eller det kan hurtigt vise sig, at der er for mange komplikationer til at transplantation kan komme på tale. 

Enkelte kan tilbydes anden behandling inden vi overvejer transplantation eller der kan være behov for at tage på i vægt eller optrappe træningsaktiviteten, inden vi kan gå videre.

Det er også på dette tidspunkt, at nogle patienter vælger at takke nej til muligheden for transplantation.

 

Hvis lungetransplantation er en mulighed

Hvis vi finder, at transplantation fortsat kan komme på tale indkaldes patienten til yderligere tre dages indlæggelse med flere undersøgelser, blodprøver, og samtaler.

Patienter, som henvises til transplantation, skal have en forventet levetid på under to år – men over seks måneder –  hvilket er den forventede tid på venteliste til nye lunger.

Nogle patienter kan nøjes med én ny lunge, mens andre altid skal have to, afhængig af sygdom. For eksempel skal Cystisk fibrose patienter typisk have to lunger.

Næste skridt på vejen til transplantation er en tre dages indlæggelse med talrige undersøgelser, der dels består af fysiske undersøgelser, dels blodprøver og dels af samtaler med læger og sygeplejersker om selve operationen, om medicin og om livet efter transplantation.

Udover på Rigshospitalet kan den indledende udredning også foregå på Universitetshospitalerne i Aarhus og Odense.

 

Tiden på venteliste

Efter endt udredning drøftes patienterne og resultaterne af undersøgelserne på en tværfaglig konference, hvor der tages endelig stilling til om transplantation er en velegnet behandling til patienten.

Herefter starter tiden på ventelisten, hvor man venter på lunger, der har den rette størrelse og den rette blodtype. Ventetiden kan vare mange måneder, og i denne periode skal man sørge for at holde sig i bedst mulig form med træning og kostplan, så man hele tiden er klar til transplantation.

Hvis man bliver syg eller der opstår andre komplikationer, kan man ryge ud af ventelisten, indtil man igen er i en tilstand, som gør transplantation mulig. En gang hvert halve år indkaldes mennesker på venteliste til et helbredstjek på skiftevis Rigshospitalets afdeling for lungetransplantation eller på den lokale lungemedicinske afdeling.

 

Efter lungetransplantationen

Når transplantationen er gennemført og man er blevet udskrevet, er der i det første år kontrolbesøg på Rigshospitalet hver måned. Dette øges til et interval på to måneder efter det første år og derefter hver tredje måned livslangt. 

Patienter fra Århus og Odense kan følges der når de er stabile, typisk efter to år. Middellevetiden efterlunge transplantation er 5-7 år. Enkelte mennesker der blev opereret i programmets første år for nu 25 år siden lever fortsat med deres nye lunger.

 

Sundhedsfaglig redaktør: 
Michael Perch, overlæge dr.med., Rigshospitalet, Afsnit for Lungetransplantation