×
×

Lungesygdomme der kan føre til lungetransplantation

Lungesygdomme der kan føre til lungetransplantation

Blandt patienter, som får foretaget lungetransplantation, har ca. 1/3 KOL, 1/3 har cystisk fibrose og resten fordeler sig over en lang række mindre udbredte lungelidelser.

Nedenstående liste dækker de lungesygdomme, der kan kvalificere patienter til lungetransplantation:

 • Cystisk fibrose
 • Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
 • Idiopatisk lungefibrose
 • Alfa-1 antitrypsinmangel
 • Idiopatisk Pulmonal Arteriel Hypertension (IPAH)
 • Lymphangioleiomyomatose (LAM)
 • Non Specific Interstitiel Pneumonitis (NSIP)
 • Histiocytosis x (Langerhans-celle histiocytose)
 • Pulmonal Alveolær Proteinose (PAP)
 • Lungefibrose ved bindevævssygdom
 • Lungefibrose fremkaldt af lægemidler
 • Silikose
 • Asbestose
 • Allergisk alveolitis
 • Pulmonal hæmosiderose
 • Medfødte lungesygdomme hos børn
Sundhedsfaglig redaktør: 
Michael Perch, overlæge dr.med., Rigshospitalet, Afsnit for Lungetransplantation