×
×

forskning-boern

   

Sammenhængen mellem præ- og postnatal eksponering for perfluorerede stoffer, ftalater og Bisphenol A og lungefunktion, astma og allergi hos 12 årige børn fra Odense Børnekohorte

Julie Bang Hansen, Ph.d-studerende, Master of Science in Public Health, H.C. Andersen Børne og Ungehospital, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Støttes med 1.058.130 kr.


Effekten af regelmæssig cykeltræning ved brug af virtuelt træningsspil på maksimal iltoptagelse og lunge clearance index hos patienter med primær ciliedyskinesi, cystisk fibrose og raske kontroller

Maria Nøregård Jørgensen, Cand. Sient. i humanfysiologi, Dansk Børnelunge Center, Rigshospitalet. Støttes med 186.756 kr.


Sider