×
×

forskning

forskning

  

7. professor i lungemedicin er blevet udnævnt

Overlæge, ph.d. Christian B. Laursen er blevet udnævnt til klinisk professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

  

Rasmus og Pia har astma og deltager i forskningsprojekt

Forskningsprojektet REPLACEs formål er at vise, om astma-patienter kan erstatte deres brug af forebyggende medicin med hård træning. For at komme konklusionen nærmere, er forskerne afhængige af mennesker som 23-årige Rasmus og 66-årige Pia, der begge har investeret tid og kræfter i projektet.


Sider