×
×

forskning

forskning

  

7. professor i lungemedicin er blevet udnævnt

Overlæge, ph.d. Christian B. Laursen er blevet udnævnt til klinisk professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

  

Sider