frivillig | Lungeforeningen
×
×

frivillig

frivillig

Motionstilbud i Køge området for alle med nedsat lungefunktion

 Anne Birkedal Nielsen og Stine Rodenberg , begge fra Velfærdsafdelingen i Køge kommune vil fortælle om , hvilke typer for motion der findes i Køge til alle med nedsat lungefunktion. Det drejer sig om tilbud fra kommunen og lokalforeninger. Dette  oplæg  efterfølges af en "brainstorm" , hvor vi kan komme med vores ønsker. Hvad skal der til, for at det er interessant, trygt og hyggeligt at komme til træning.


Generalforsamling

Kære medlemmer af Lungeforeningen Odsherred lokalafdeling – samt pårørende og andre interesserede

Foredrag og medlemsmøde/generalforsamling afholdes:

Onsdag den 27. marts 2019 klokken 19.00

 

Kulturhuset Aksen ved Asnæs Storcenter

 

Program:

 


Rødovre Lokalafdeling - Generalforsamling

Rødovre Lokalafdeling afholder generalforsamling med dagsorden som fastsat i vedtægterne.

Som optakt til generalforsamlingen kommer Heidi Hoelgård Sunesen. Heidi er projektleder og frivilligkonsulent i Lungeforeningen. Hun vil orientere om sidste nyt fra Lungeforeningen og fortælle om hvorfor, det er en god ide at være frivillig i Lungeforeningen. Vi skal også indbyrdes tale om hvilke ønsker medlemmerne har til Rødovre Afdeling i Lungeforeningen.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af Lungeforeningen bosiddende i Rødovre har stemmeret.


Generalforsamling for Støtteforening Ribe afd.

Generalforsamling i Lungeforenings Støtteforening -Ribe afd.

Lørdag d. 9/3-19 kl. 14:30 på Vindrosen 

Exnersgade  4, 6700 Esbjerg.

Vi byder på Kaffe med brød

og på bankospil, så tag gerne en lille pakke med til gevinster.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Lungeforeningens Støtteforening - Ribe afd.

 


Efterårsudflugt

Kære, medlem i Lungeforeningen lokalafdeling Odsherred 15. september 2018 Velkommen tilbage efter sommerperioden. Vi håber i har haft en god sommer trods det meget varme og tørre vejrlig: Lungeforeningen starter nu de forskellige aktiviteter op igen Søndag den 30.9.2018 klokken 14.00 Udflugt til Anneberg, hvor vi byder på hyggeligt samvær: Kaffe og kage i restauranten og besøg på Hempels glasmuseum Det er også et meget smukt område, der inviterer til udsigt og måske en lille tur, alt efter hvor mange kræfter man har Lungeforeningen betaler kaffe/kager for medlemmer af Lungeforeningen.
Bowling

Vi skal ud at bowle. På Seaport, Strandvejen 7 , 9000 Aalborg . HUSK tilmelding


Sider