frivillig | Lungeforeningen
×
×

frivillig

frivillig

Temaaften for dig med PCD og dine pårørende

Så er programmet til vores arrangement for dig med PCD (Primær Cilie Dyskinesi) og dine pårørende klar, og vi glæder os meget!

I inviteres til en hyggelig aften med spændende faglige oplæg og masser af social hygge for børn og voksne.

Tid og sted:

Mandag 7. oktober kl. 17.00 – 20.00, Kræftens Bekæmpelse, Lokale 4.1.A (Sløjfen) Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Der er gode parkeringsmuligheder og det er tæt ved Nordhavn S-tog st.

 

Programmet vil være som følger:


Generalforsamling Lokalafdeling Slagelse kommune

Lokaladeling Slagelse kommune, der dækker alle byer i kommunen inviterer til generalforsamling.

Sted: Glassalen på CSU Slagelse, Rosenkildevej 88B, 4200 Slagelse (samme sted vi holdt stormøde i 2018)

Vi mødes kl. 17.00 til smørrebrød.

Relevant oplægsholder inviteres til dagen - mere info herom senere.

Afholdelse af ordinær generalforsamling.

Der er 4 pladser til genbesættelse i bestyrelsen - måske det er noget for dig?

Vi ses

 

Hilsen

Formand Kirsten Kristensen

 

 

 


Rødovre Lokalafdeling Sommerudflugt

Sommerfrokost med kaffe og hyggeligt samvær. Arrangementet er fundet till kun 155, -kroner for medlemmer, eventuelt pårørende betaler fuld pris 210, - kroner.

Vi mødes i god tid og får mulighed for at gå en lille tur i de smukke omgivelser før (og efter frokosten)

Skriv hvis det er nødvendigt med tilmelding: Seneste tilmelding er den 7. august og det sker ved indbetaling af ”egenbetaling” (155,- kr.) til konto: 5329 0530696 HUSK at anføre navn og medlemsnummer.


Motionstilbud i Køge området for alle med nedsat lungefunktion

 Anne Birkedal Nielsen og Stine Rodenberg , begge fra Velfærdsafdelingen i Køge kommune vil fortælle om , hvilke typer for motion der findes i Køge til alle med nedsat lungefunktion. Det drejer sig om tilbud fra kommunen og lokalforeninger. Dette  oplæg  efterfølges af en "brainstorm" , hvor vi kan komme med vores ønsker. Hvad skal der til, for at det er interessant, trygt og hyggeligt at komme til træning.


Generalforsamling

Kære medlemmer af Lungeforeningen Odsherred lokalafdeling – samt pårørende og andre interesserede

Foredrag og medlemsmøde/generalforsamling afholdes:

Onsdag den 27. marts 2019 klokken 19.00

 

Kulturhuset Aksen ved Asnæs Storcenter

 

Program:

 


Rødovre Lokalafdeling - Generalforsamling

Rødovre Lokalafdeling afholder generalforsamling med dagsorden som fastsat i vedtægterne.

Som optakt til generalforsamlingen kommer Heidi Hoelgård Sunesen. Heidi er projektleder og frivilligkonsulent i Lungeforeningen. Hun vil orientere om sidste nyt fra Lungeforeningen og fortælle om hvorfor, det er en god ide at være frivillig i Lungeforeningen. Vi skal også indbyrdes tale om hvilke ønsker medlemmerne har til Rødovre Afdeling i Lungeforeningen.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af Lungeforeningen bosiddende i Rødovre har stemmeret.


Generalforsamling for Støtteforening Ribe afd.

Generalforsamling i Lungeforenings Støtteforening -Ribe afd.

Lørdag d. 9/3-19 kl. 14:30 på Vindrosen 

Exnersgade  4, 6700 Esbjerg.

Vi byder på Kaffe med brød

og på bankospil, så tag gerne en lille pakke med til gevinster.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Lungeforeningens Støtteforening - Ribe afd.

 


Sider