×
×

iltbehandling

Iltudstyr

Det er din region, som betaler for din daglige iltbehandling. Hver region har indgået en aftale med en iltleverandør omkring service og økonomi, hvilket kan betyde regionale forskelle i serviceniveauet.

Når lægen har ordineret den korrekte mængde ilt (iltflow), bestilles udstyret hos iltleverandøren. Den behandlingsansvarlige afdeling oplyser, hvilken mængde ilt der er ordineret (iltflow), hvor mange timer ilten skal bruges i døgnet, samt hvilket iltudstyr, du skal have.


Personlig fortælling om det at få hjemmeilt

Heidi Jensen er 69 år og begyndte at få ilt for ca. 7 år siden efter en indlæggelse på grund af lungebetændelse. Hun har haft arvelig astma og bronkitis siden 1974, som undervejs har udviklet sig til KOL.

Beskeden om, at hun skulle have hjemmeilt, fik hun, mens hun gik på gangen med en læge under en indlæggelse. Pludselig sagde lægen: – Du skal have ilt! Og jeg tænkte: - Gud nej, hvad er det nu for noget?