×
×

kol

kolTelemedicin til borgere med KOL

Lungeforening Holbæk lokal afdeling  inviterer til "Telemedicin til borgere med KOL".

Marianne Neerup, leder af Kompetencecenter for lungesygdomme og projektleder for implementering af TeleKOL. Marianne vil præsentere et oplæg om Telemedicin. Hvad er Telemedicin? Hvem kan anvende Telemedicin? Hvad er formålet med Telemedicin?

Derefter serveres kaffe og sund snack  

Alle retningslinjer og anbefalinger ifm Covid-19 efterleves.

Tilmelding senest den 20/10 til undertegnede


   

Vil du være KOL-patientunderviser?

 Lige nu efterlyser CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation - mennesker med KOL, som vil være patientundervisere og dele deres erfaringer med at have KOL med studerende.Færre med KOL skyldes færre diagnoser hos lægen

Danske Regioner bringer i dag i deres nyhedsbrev ”Faktuelt” en positiv nyhed om, at antallet af mennesker, der får en KOL-diagnose er faldet fra 225 til 50 pr. 100.000 indbygger i perioden fra 2007 og 2020 og jubler over, at det især skyldes færre storrygere.

  

Sider