lunger | Lungeforeningen
Bemærk: Du kan som bruger af lunge.dk for øjeblikket ikke ændre dine oplysninger på din profil. Dette skyldes, at Lungeforeningen opdaterer hjemmesiden, så den lever op til den nye persondataforordning fra EU .
 
×
×

lunger

Lungekoncert på Moesgaard Museum

 

Som et helt særligt medlemstilbud er det en glæde for Lungeforeningen at kunne tilbyde vores medlemmer og deres pårørende gratis at deltage i en unik lungekoncert. Moesgaard Museum udgør de fantastiske omgivelser, hvor Lungeforeningen lader kultur og natur møde musik og sundhed.

 

Fællessang med den verdenskendte komponist Frans Bak


Lungedagen

14.00-14.10: Åbning v. borgmester Joy Mogensen

14.00-14.20: Roskilde lungekor

14.20-17.00: Måling af lungefunktion, kuliltemåling m.m.
Lungernes anatomi og fysiologi

Nedsat lungefunktion, dårlige lunger men hvad er det nu med de lunger. Hvordan ser de ud hvordan virker de. Det vil anæstesygeplejerske Martine Landgren gøre os klogere på

 


Lungekor i Ballerup starter i september 2018

Lungekoret træder sine første spæde skridt først i september, som et samarbejde mellem Lungeforeningen Ballerup Lokalafd. og Lautrupgaard Musikfabrik.  Det er planen at koret mødes i lige uger om tirsdagen i tidsrummet kl.: 14.00- ca. 16.00  det vil finde sted i Lautrupgaard Musik og Kulturhus, Lautrupvej 2, 2750 Ballerup.  Bus 350 lige til døren.  NB!  Oplysninger og evt. tilmelding: se venligst kontakt info.

                                         


Lungkor Hillerød

Julekoncert

Kom og syng med.

Få en hyggelig eftermiddag med andre mennesker med lungesygdomme samt korleder Johanne og sygeplejerske Charlotte


Lungekor Hillerød

Kom og syng med.

Få en hyggelig eftermiddag med andre mennesker med lungesygdomme samt korleder Johanne og sygeplejerske Charlotte


Lungekor Hillerød

Kom og syng med.

Få en hyggelig eftermiddag med andre mennesker med lungesygdomme samt korleder Johanne og sygeplejerske Charlotte


Sider