×
×

lunger

Fokus på åndedræt og kropsholdning ved Fysioterapeut Anne Mikkelsen fra Sundhedscenteret

<p>Fokus på åndedræt og kropsholdning ved Fysioterapeut Anne Mikkelsen fra Sundhedscenteret
Gennemgang af hvad du kan gøre for at mindske åndenød med fokus på forskellige vejrtrækningsøvelser, kropsholdning og tanker i forbindelse med åndenød.
Anne vil også fortælle om redskaber til at takle åndenød med og ligeledes gennemgå nogle gode øvelser, som vi kan bruge i hverdagen.
Efter foredraget vil der være kaffe og kage for 20 kr.
Der bliver også tid til spørgsmål til Anne.
Til slut lidt nyt fra bestyrelsen.
Tilmelding ikke nødvendigt</p>


Julebanko

Ida Kopart Timm projektmedarbejder kommer og fortæller om nyheder i lungeforeningen.

Bagefter er der juleafslutning med hygge og bankospil. Kom og vær med til at ønske god jul og vind små præmiere i vores bankospil (vi sørger for præmierne).

Alle med KOL og andre lungesygdomme er velkommen.

Pårørende er også meget velkommen

                              Ingen tilmelding


Erfaringer fra Corona puster nyt liv i lungerne. Bliv klogere på lungeområdet og Lungeforeningen, oplæg ved Torben Mogensen samt Trine Spühler Nielsen

Torben Mogensen er speciallæge og bestyrelsesformand i Lungeforeningen. Torben vil belyse aktuelle emner inden for ”Tiden efter Corona”, sidste ny forskning, fokus på at passe sin årskontrol, individuel medicinsk behandling – og bedre behandling. Torben Mogensen er også blevet kendt for sin medvirken i flere TV-udsendelser ifm. Corona.

Trine Nielsen er frivilligkonsulent i Lungeforeningen. Trine vil inspirere os i dels at bruge Lungeforeningens rådgivere og det virtuelle fristed ”Frirummet” samt orientere om foreningens visioner.


Temadag

Kom til tema-møde i Lokalafdeling Skanderborg

Onsdag d. 15. juni kl. 14.00 – ca. 16.30

I Ældresagens lokaler – Bellis Sundhedshuset - Sygehusvej 7, Skanderborg.

Program:

Kl. 14.00 – 14.15: Velkomst, orientering og en fællessang


Sider