×
×

lunger

Julebanko

Ida Kopart Timm projektmedarbejder kommer og fortæller om nyheder i lungeforeningen.

Bagefter er der juleafslutning med hygge og bankospil. Kom og vær med til at ønske god jul og vind små præmiere i vores bankospil (vi sørger for præmierne).

Alle med KOL og andre lungesygdomme er velkommen.

Pårørende er også meget velkommen

                              Ingen tilmelding


Erfaringer fra Corona puster nyt liv i lungerne. Bliv klogere på lungeområdet og Lungeforeningen, oplæg ved Torben Mogensen samt Trine Spühler Nielsen

Torben Mogensen er speciallæge og bestyrelsesformand i Lungeforeningen. Torben vil belyse aktuelle emner inden for ”Tiden efter Corona”, sidste ny forskning, fokus på at passe sin årskontrol, individuel medicinsk behandling – og bedre behandling. Torben Mogensen er også blevet kendt for sin medvirken i flere TV-udsendelser ifm. Corona.

Trine Nielsen er frivilligkonsulent i Lungeforeningen. Trine vil inspirere os i dels at bruge Lungeforeningens rådgivere og det virtuelle fristed ”Frirummet” samt orientere om foreningens visioner.


Temadag

Kom til tema-møde i Lokalafdeling Skanderborg

Onsdag d. 15. juni kl. 14.00 – ca. 16.30

I Ældresagens lokaler – Bellis Sundhedshuset - Sygehusvej 7, Skanderborg.

Program:

Kl. 14.00 – 14.15: Velkomst, orientering og en fællessang


Vil du gerne vide mere om, hvad NON Invasiv Ventilations behandling er og hvem behandlingen gives til,

Vil du gerne vide mere om, hvad NON Invasiv Ventilations behandling er og hvem behandlingen gives til, så kom til arrangementet onsdag den 27. april kl.14.00 – 16.00 i Himmelev Sognegård.

Produkt specialist Anders Pedersen fra ResMed i Maribo viser og fortæller om NIV - udstyr.

Anders Pedersen vil bl.a. fortælle om indikation for denne behandling på hospitalet og i hjemmet. Hvilke fordele behandlingen kan have, når lungerne har svært ved at udskifte ilt og kuldioxid. Hvilken betydning denne fysisk aflastende behandling har på livskvaliteten og meget mere.

 


Gribskov Sundhedscafe - Medicinsk behandling af mennesker med KOL

Vi får vi besøg af sygeplejerske Anja Berrill fra Lungemedicinsk afdeling på hospitalet i Frederikssund. De forskellige behandlingsprincipper til mennesker med KOL og astma bliver gennemgået, samtidig med de forskellige device til inhalationsmedicin.

Det er en god ide at medbringe din medicin og få tjekket din inhalationsteknik.

Alle er velkomne, men tilmelding ønskes til Ingelise Biering tlf. 2168 0741 (gerne SMS) eller mail: 2biering@mail.dk .


Sider