netvaerk | Lungeforeningen
×
×

netvaerk

Møde i Rødovre Netværkscafé: Gør hverdagen lettere

Ergoterapeut Mette Hedeboe fra Rødovre Kommune giver gode råd om, hvordan vi bedre kan klare os i hverdagen.

Der vil som sædvanlig være en kop kaffe/the med lidt til godt til samt frugt og vand. Der bliver også tid til en hyggelig snak med de øvrige deltagere.

Adgang er gratis og af hensyn til traktementet må I meget gerne melde jeres deltagelse til Britta Kragenskjold: Mobil 26 81 49 16 – E-mail britta@kragenskjold.dk

Lungepatienter og pårørende, såvel som andre med interesse for emnet, er naturligvis velkomne.


Egedal Lokalafdeling afholder årlig ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Godkendelse af revideret regnskab
5) Kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Valg af formand/kasserer
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt

Alle i bestyrelsen og suppleanter genopstiller gerne


Julefrokost

Årets julefrokost finder sted den 29. nov..

Vi skal spise god mad, synge, snakke og spille amerikansk lotteri.

Pris: 150 kr for medlemmer incl 1 øl eller vand

       250 kr for ikke-medlemmer incl 1 øl eller vand.

Husk du kan melde dig ind ved arrangementet. Der er gratis at være medlem af Lungeforeningen det første år.

Tilmelding senest den 22.november til Mona Vistisen: mona_vistisen@msn.com eller 61 35 10 06.


Fødselsdagsbanko

Vi fejrer vores 7 års fødselsdag med bankospil, sang og hygge.

 

Formand Anne-Marie Thomsen vil fortælle om årets gang i vores lokalafdeling og evt nyt fra hovedforeningen. Der er generalforsamling og valg til bestyrelsen.

Har du lyst til at være med i bestyrelsen, så giv besked ved tilmelding.

Derefter er der kaffe med brød og bankospil.

Vi har sædvanen tro masser af lækre premier.

Pris pr plade 20 kr og 3 plader for 50 kr.

Entrepris for medlemmer: gratis

Entrepris for ikke-medlemmer: 50 kr.


Bustur til Jesperhus Blomsterpark

Har du lyst til en dejlig dag i godt selskab? Så er en bustur til Jesperhus Blomsterpark noget for dig.

Program

Afgang Viborg kl 11.00 fra Bilkas parkeringsplads ved vareudleveringen

Afgang fra Skive kl 11.45, fra kulturventer Limfjord Skyttevej 17

Vi starter med at spise frokost, hvorefter haven kan nydes til fods eller med toget, der kører rundt i haven.

Kl 15.30 serveres kaffe, hvor efter turen går hjem igen.

 

Pris:

150 kr for medlemmer incl bus og frokost


Hygge dag I stedet for om Københavns Ældreråd

Merete Raaschou er desværre forhinret i at komme d. 25 april 2017 så det bliver flyttet til d. 29 august 2017

Så det bliver en hygge dag hvor vi i stedet  kan få snakket om hvad vi kunne tænke os der skal ske i september og oktober.

Pårørende er altid velkommen

Ingen tilmelding

Kontaktperson: Winnie Bethnas  Tlf. 39294317 / 26144317  E-mail winnie@bethnas.dk


Generalforsamling i Rødovre Lokalafdeling

Rødovre Lokalafdeling afholder generalforsamling med dagsorden som fastsat i vedtægterne. Farmaceut Erik Aksel Lindgren vil  sørge for en festlig underholdning som optakt til Generalforsamlingen.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af Lungeforeningen bosiddende i Rødovre er valgbare og har stemmeret.

På mødet vil der være kaffe/the og lidt godt hertil samt frugt og vand.


Sider