×
×

om os

cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


Ordinær Generalforsamling 2021

Ordinær Generalforsamling med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent & Referant

2. Beretning for tiden siden sidste

3. Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering.

4. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 16-09-2021

     på mail : steendc1@gmail.com   

     Brev: Steen Daugbjerg Christiansen. Lilletoften 98,2.th. 2740 Skovlunde

5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.

     på valg er: Jørgen Larsen og Allis Nilsson

6. Eventuelt

 


Lunge Cafe' første gang i andet halvår 2021

Kære medlemmer så starter vi igen efter alle Covid-19 forhindringerne. Vi mødes til en snak om den meget specielle tid vi har været igennem. Hvordan har det været og har vi måske fundet nye tiltag for at få hverdagen til at fungere nogenlunde. Der vil helt sikkert være kaffe på kanderne.


Sider