×
×

om os

Lungeforening afd. Holbæk Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter:
Valg af dirigent

1. Bestyrelsens beretning

2. Næste års aktiviteter

3. Behandling af indkomne forslag

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

     Birthe Pugholm (modtager genvalg)

     Birgit Barasinski (modtager genvalg)                                                    
Ordinær Generalforsamling.

Dagsorden: 1:Valg af dirigent og referant. 2:Beretning for året der er gået. 3:Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering. 4:Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:Jørgen Larsen og Allis Nilsson. Begge modtager genvalg. 6:Eventuelt. Generalforsamlingen finder sted i Teorilokalet til Uddannelseskøkkenet, indgang fra Parkvej 6E eller fra skolegårdens NØ hjørne ved musikskolen.


  

Sider