Mere lindring til KOL-patienter

Succesfuld konference
Lungeforeningen afholdt 29. august 2013 en spændende og anderledes konference på Herlev Hospital om emnet "Lindrende og rehabiliterende indsats til KOL-patienter" med næsten 200 deltagere. Kampgejst på konferencen vidner om forbedringer på vej.

Hvorfor en konference?
Hvert år dør mindst 3500 mennesker af lungesygdommen KOL, som dermed er den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark. Alligevel tilbydes stort set ingen af patienterne specialiseret omsorg og lindring – såkaldt palliativ pleje. Det viser en ny rapport lavet i samarbejde mellem Lungeforeningen og Palliativt Videncenter, som for første gang har kortlagt danske KOL-patienters palliative behov.

Stærke monologer om KOL
Konferencen om lindrende og rehabiliterende indsats til KOL-patienter blev indledt med lungemonologerne "Med Luft på Stemmen". Monologerne er blevet til på baggrund af interviews med lungesyge og med inspiration fra rapporten om palliativ indsats til KOL-patienter. Teksterne er skrevet af Lungeforeningens ambassadør, skuespiller Line Kruse, og hun fik på dagen hjælp fra skuespillere Anne Birgitte Lind Feigenberg, Birgitte Simonsen og Susanne Lundberg.

På konferencen blev der således på mange måder sat ord på, hvordan specialiseret omsorg og lindring bedre kan nå ud til KOL-patienterne. Allerede i 2011 anbefalede Sundhedsstyrelsen nemlig, at den palliative indsats skulle rettes mod alle patienter med en livstruende sygdom. Konferencen skød på fornemmeste vis arbejdet med at tilrettelægge en lindrende og rehabiliterende indsats til KOL-patienter i gang.

Andre medvirkende skuespillere i lungemonologerne (via videooptagelser) var:
Pia Vibeke Larsen
Sebastian Baui Lund
Michael Asmussen

En stor tak til skuespillerne og Susette Kruse for deres medvirken, samt tak til fotograf Nikita Gavrilovs for optagelser og dramatiker Line Knutzon og teaterinstruktør Ulla Thordal-Christensen for konsultering af projektet. Alle har ydet et stykke frivilligt arbejde, derigennem støttet lungesagen, og har været med til at sætte ord på KOL-patienters tanker og forhold til livet og døden. Du vil snarest kunne se videomonologerne her på lunge.dk

En stor tak til vores sponsorer, som leverede gaver til talere og skuespillere. Tak for jeres støtte til lungesagen:

Fokus på KOL-patienters behov og en handleplan for den lindrende indsats
Deltagerne i konferencen var primært fagfolk, der til dagligt arbejder med KOL og/eller palliation. Både hospitaler, kommuner, hospice, almen praksis og forskellige forskningsintitutioner var repræsenteret. Følgende spørgsmål blev taget op på konferencen både i faglige oplæg fra specialister inden for området, i kunstneriske indslag, i en pårørendehistorie og i to fagpolitiske indlæg.

 • Hvilke behov for lindrende indsats har KOL-patienter og deres pårørende?
 • Hvordan kan professionelle yde lindrende indsats til KOL-patienter? Hvordan kan vi bruge erfaringerne med palliation til kræftpatienter og hvad må gøres anderledes?
 • Hvordan tilrettelægges og organiseres en lindrende indsats til KOL-patienter? Hvordan kan den lindrende indsats kobles med rehabilitering?
 • Hvilke indsatsområder skal der fokus på, for at vi kommer igang med arbejdet med at tilrettelægge en lindrende indsats til KOL-patienter?
 • Hvordan vil de faglige organisationer opkvalificere deres medlemmer til at løfte indsatsen?

Se oplæg, billeder og videoer fra konferencen

Se lungemonologerne 'Med Luft på Stemmen'

Læs Emilie Brandts historie om hvordan hun oplevede det, da hendes mor, Margit Brandt, fik KOL og døde af det.

Se billederne fra dagen.

Hent alle de faglige oplæg fra dagen.

Hent oplæggene enkeltvis:

 • Marie Gade Husteds oplæg om resultaterne fra undersøgelsen af KOL-patienters behov for palliativ indsats.
 • Peter Langes oplæg om behandling, rehabilitering og palliation.
 • Kristoffer Marsås oplæg 'KOL palliation starter ved diagnosen'.
 • Helle Timms oplæg om status for den palliative indsats i Danmark
 • Birgitte Grubes oplæg om DSRs visioner.
 • Karen Stæhrs oplæg om FOAs visioner.

Sygeplejerske Camilla Mousings oplæg kan desværre ikke offentliggøres, da det indeholder data, der skal publiceres.

Relaterede links

Læs mere om konferencen

Læs om Palliation (lindrende indsats)

Læs presseklip "KOL-patienter får ikke lindring"

Se flere billeder fra konferencen på Facebook