Lungeforeningen ønsker samarbejde

Medlemmer i patientforeningen Alfa-1 Danmark er hidtil automatisk blevet medlemmer i Lungeforeningen, som har stået for sekretariatsbetjening af Alfa-1 Danmark. Alfa-1 Danmark afholder nu ekstraordinær generalforsamling lørdag 14. januar 2017, fordi vilkårene for Alfa-1 Danmark og Alfa-1 medlemskabet vil ændre sig.

Lungeforeningen har behov for at præcisere, at Lungeforeningen ikke har opsagt aftalen med Alfa-1 Danmark, men ændret på grundlæggende elementer af samarbejdet.

Baggrunden for dette er, at Lungeforeningen igennem længere tid har forsøgt at opnå enighed med Alfa-1 Danmarks bestyrelse om en mere tidsvarende sekretariatsbetjening, som understøtter den udvikling, Lungeforeningen har gennemgået i de senere år.

Denne udvikling betyder, at Lungeforeningen ikke kan fortsætte med at betjene Alfa-1 Danmark som forening, men kan tilbyde, at Alfa-1 Danmark bliver et landsdækkende netværk under Lungeforeningen.

Alfa-1 Danmark og Lungeforeningen har torsdag 5. januar haft et konstruktivt dialogmøde, hvor parterne har talt situationen godt igennem. Der har åbenlyst været nogle misforståelser i forløbet.

Lungeforeningen er bekymret for en generel svækkelse af Lungesagen, som vi i 6 år har arbejdet intensivt for at styrke. To faktorer er umådeligt vigtige for at opnå en stærk lungesag:

  1. Det kræver dygtige læger med høj grad af integritet, som bakker op om sagen. Dette ved vi er særligt aktuelt for Alfa-1 Danmarks medlemmer.
     

  2. Der er behov for enighed. Uden den falder tingene fra hinanden, og politikere vil ikke løfte områder, hvor der er uenighed. Enighed mellem foreninger på lungeområdet er derfor altafgørende.

Læs også artiklen Potentialet er stort om lungesagens forudsætninger for succes på side 6 i Lungenyt 5/2013.

Lungeforeningen vil selvfølgelig respektere Alfa-1 Danmarks medlemmers beslutning. Uanset om medlemmerne vælger at fortsætte som en selvstændig forening eller at blive et netværk under Lungeforeningen, er der stor enighed om, at Lungeforeningen og Alfa-1 Danmark vil fortsætte det gode samarbejde på de områder, hvor vi har fælles interesser.

Vi gør dog opmærksom på, at en beslutning om at fortsætte som selvstændig forening vil få en række konkrete konsekvenser for de tilbud, medlemmerne i dag har via det nuværende, dobbelte medlemskab. Fx vil det nuværende, dobbelte medlemskab ikke være muligt til én samlet pris, ligesom det ikke vil være muligt at modtage medlemsbladet Lungenyt.

Når Alfa-1 Danmarks ekstraordinære generalforsamling er afholdt, vil Lungeforeningen under alle omstændigheder på baggrund af medlemmernes beslutning finde en konkret løsning for det fremtidige samarbejde.

Yderligere information
Ekstraordinær Generalforsamling
Alfa-1 Danmark