×
×

Ønsker du at annoncere i Lungeforeningens medlemsblad Lungenyt?

Kontakt Media-Partners' annoncekonsulent:

Hanne Kjærgaard
tlf. 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk

Lungenyt udgives af Lungeforeningen og sendes til medlemmerne af Lungeforeningen samt til praktiserende læger, speciallæger, sundhedscentre i kommuner, sygehuse og andre offentlige institutioner.

 

Målgruppe

Lungenyt henvender sig til det stadigt stigende antal mennesker, som er berørt af lungesygdom i Danmark. Magasinet henvender sig også til sundhedsprofessionelle.

Se medieinformation om Lungenyt

 

Annoncepolitik

Lungeforeningen står ikke inde for kvalitet og troværdighed i annonceindhold og påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkters og ydelsers kvalitet og virkning. Budskaber i annoncer i Lungenyt udtrykker ikke Lungeforeningens holdning eller anbefalinger.

Annoncer i Lungenyt skal til enhver tid overholde gældende lovgivning jvf. markedsføringsloven og lægemiddelloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med Lungeforeningens etiske regler, eller som strider mod bladets interesser.

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Læs mere om Lungeforeningens medlemsblad Lungenyt