Ønsker du at annoncere i Lungeforeningens medlemsblad Lungenyt? | Lungeforeningen
×
×

Ønsker du at annoncere i Lungeforeningens medlemsblad Lungenyt?



Kontakt Mediegruppens annoncekonsulent:

Lars Burchardt
Tlf. 76 40 64 10
lars@mediegruppen.net

Lungenyt udgives af Lungeforeningen og sendes til medlemmerne af Lungeforeningen samt til praktiserende læger, speciallæger, sundhedscentre i kommuner, sygehuse og andre offentlige institutioner.

 

Målgruppe

Lungenyt henvender sig til mennesker med lungesygdom og deres pårørende samt til den stadig stigende del af befolkningen, der rammes af problemer med deres livskvalitet som følge af nedsat lungefunktion. Magasinet henvender sig også til sundhedssystemets behandlere.

Se medieinformation om Lungenyt 2019

 

Annoncepolitik

Lungeforeningen står ikke inde for kvalitet og troværdighed i annonceindhold og påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkters og ydelsers kvalitet og virkning. Budskaber i annoncer i Lungenyt udtrykker ikke Lungeforeningens holdning eller anbefalinger.

Annoncer i Lungenyt skal til enhver tid overholde gældende lovgivning jvf. markedsføringsloven og lægemiddelloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med Lungeforeningens etiske regler, eller som strider mod bladets interesser.

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Læs mere om Lungeforeningens medlemsblad Lungenyt