Anders Løkke Ottesen, bestyrelsesmedlem - udtræder ved generalforsamling 2020 | Lungeforeningen
×
×

Anders Løkke Ottesen, bestyrelsesmedlem - udtræder ved generalforsamling 2020


Printer-friendly version

Speciallæge i internmedicin og medicinske lungesygdomme
Udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS). Udpegningsperiode udløber i forbindelse med generalforsamlingen 2020. Vi afventer ny udpegning fra Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Jeg er overlæge på Århus Universitetshospital, hvor jeg til dagligt primært arbejder med mine hovedinteresseområder: KOL, rehabilitering, lungeinfektioner og forskning i lungesygdomme. Jeg kommer med bestyrelseserfaring fra en andelsboligforening, en håndboldforening og er tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem i Dansk Lungemedicinsk Selskab. Lungeforeningens vigtigste opgaver lige nu er at fortsætte og intensivere arbejdet med at skabe fokus på lungesygdomme – ikke mindst politisk – fordi uligheden i sundhed vokser, og det rammer i særlig grad mange lungepatienter. Midlerne til at nå ovenstående må først og fremmest være et solidt fundament – såvel økonomisk, som medlemsmæssigt – da man herigennem kan skaffe den fornødne stemme og det råderum, der kræves.