×
×

Lungeforeningens bestyrelse

Lungeforeningens bestyrelse har til opgave at lede Lungeforeningen i samarbejde med direktøren for Lungeforeningen. Bestyrelsen arbejder for at sikre den bedst mulige forebyggelse, behandling og helbredelse af lungesygdomme.

Bestyrelsen repræsenterer både foreningens medlemmer og andre interessenter inden for lungesagen og er sammensat således:

  • 6 medlemmer valgt af Lungeforeningens medlemmer
  • 2 medlemmer udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab
  • 1 medlem udpeget af Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

Herudover har bestyrelsen mulighed for at udpege to medlemmer med komplementære kompetencer.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med en formand og næstformand. Herudover vælger bestyrelsen et tredje medlem, som sammen med formand og næstformand udgør Lungeforeningens forretningsudvalg.

Bestyrelsen i Lungeforeningen mødes fire gange om året, to gange om foråret og to gange om efteråret.

Nedenfor ser du bestyrelsen. Klik på hvert medlem og læs om deres baggrund for at sidde i bestyrelsen.