×
×

Emil Søndergaard


Printer-friendly version

I Lungeforeningen arbejder vi alle for den brede lungesag, der omfatter indsatser for at forbedre oplysning tidlig opsporing, diagnose, behandling, rehabilitering, palliation i både Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden.

Vi arbejder for at øge befolkningens, myndigheders og politikeres kendskab, viden, oplysning og engagement i og støtte til arbejdet for mennesker som har lunge- og luftvejssygdomme, men også forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme. Vi har et stærkt fokus på indsatser og projekter, der kan give konkret støtte og råd til mennesker, der har lungesygdomme tæt inde på livet.

 

Kontakt

Emil Søndergaard
E-mail: es@lunge.dk
Telefon:  35 25 77 47
Mobil: 28 99 01 54
 

Jeg er uddannet historiker ved Syddansk Universitet 2019. Dertil har jeg en baggrund i medicin, hvorfor jeg endte med at specialisere mig i medicinhistorie. Her er det især lungernes velfærd, der har draget min interesse.

Jeg har selv haft astma siden barnsben. Derfor er jeg på et personligt såvel som professionelt niveau i stand til at identificere det der fylder, når man lever med en lungesygdom. Jeg arbejder meget med at sammenkoble værktøjer fra både medicin og historie til bedre at belyse Lungesagen.

Jeg har været ansat i Lungeforeningen siden februar 2020.

 

Ansvarsområder:

Jeg er optaget af at samarbejde om indsatser og projekter, som gør en forskel for de mennesker, som har lungesygdomme inde på livet, hvad enten det er pårørende, fagpersoner som arbejder i sundhedsvæsenet, forskere eller virksomheder.

Den projektportefølje, jeg er involveret i, er:

  • Virke for forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering. Konkret er jeg med til at understøtte og administrere forskningsansøgninger og -bevillinger i Danmarks Lungeforenings Fond
  • Administration/drift/IT af samtlige enheder under Lungesagen.
  • Udvikle brugen af IT-værktøjer, herunder sikre drift og implementering.
  • Rådgivning til lungesyge og pårørende.

 

 Tidligere ansættelser

  • Fastvagt ved Medikom på forskellige hospitaler. Som fastvagt blev jeg tilkaldt som hjælper i mange forskellige situationer. Oftest handlede det om at være der for mennesker, der på grund af sygdom ikke havde lang tid tilbage, så de havde nogen at snakke med om alt på godt og ondt – samtidigt med at jeg kunne holde øje med respirator og lignende. Jeg har derfor erhvervet mig megen erfaring i at være til stede i nuet for andre og tage den svære samtale.
  • Handicaphjælper. Som handicaphjælper tog jeg mig meget af et barn med funktionsnedsættelser.