×
×

Ida Kopart Timm


Printer-friendly version

I Lungeforeningen arbejder vi alle for den brede lungesag, der omfatter indsatser for at forbedre oplysning tidlig opsporing, diagnose, behandling, rehabilitering, palliation i både Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden.

Vi arbejder for at øge befolkningens, myndigheders og politikeres kendskab, viden, oplysning og engagement i og støtte til arbejdet for mennesker som har lunge- og luftvejssygdomme, men også forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme. Vi har et stærkt fokus på indsatser og projekter, der kan give konkret støtte og råd til mennesker, der har lungesygdomme tæt inde på livet.

 

Kontakt

Ida Kopart Timm
E-mail: ikt@lunge.dk
Telefon:  35 25 77 37

Titel: Projektmedarbejder

Jeg er uddannet kandidat i Sundhedsfremme og Psykologi fra Roskilde Universitet i 2016.

I Lungeforeningen bidrager jeg til at udvikle frivilligområdet og samarbejde med foreningens frivillige om blandt andet netværksgrupper og lungekor. Med ti år som frivillig i bagagen har jeg erfaring med at planlægge, organisere og følge op på arrangementer med forskellige målgrupper. Jeg interesserer mig for krydsfeltet mellem strategi, beslutninger og politisk interessevaretagelse. Jeg er optaget af, hvad der sker, når mennesker mødes og er sammen om noget, og hvordan det gode samarbejde opstår.

Jeg har været ansat i Lungeforeningen siden 13. januar 2020.

 

Ansvarsområder:
Jeg er optaget af at samarbejde om indsatser og projekter, som gør en forskel for de mennesker, som har lungesygdomme inde på livet, hvad enten det er pårørende, fagpersoner som arbejder i sundhedsvæsenet, forskere eller virksomheder.

Lige nu arbejder jeg med:

  • Organisere, støtte og kompetenceudvikle Lungeforeningens frivilligområde i Region Nord, Region Syd og Region Hovedstaden. Med fokus på at rekruttere, uddanne og opkvalificere foreningens frivillige, samt understøtte samarbejdet med andre aktører, f.eks. landets kommuner og hospitaler.
  • Organisere og støtte vores frivillige i lokalafdelinger, landsdækkende- og lokale netværk
  • Tobaksforebyggelse og deltagelse i netværk
  • Rådgivning

 

 Tidligere ansættelser

  • Konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL
  • Sundhedskonsulent på Holbæk Sundhedscenter (praktik)
  • Evalueringsopgave for Kompetencecenter for Lungesygdomme (Tidl. KOL Kompetencecenter)
  • Frivillig ung-til-ung tobaksformidler for Kræftens Bekæmpelse