×
×

Matilde Rømer


Printer-friendly version

I Lungeforeningen arbejder vi alle for den brede lungesag, der omfatter indsatser for Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden.

 

Kontakt

Matilde Rømer
E-mail: mr@lunge.dk
Telefon: 38 76 00 31
Mobil: 61 71 18 56


Administrations- og udviklingschef

Jeg er uddannet fra Statskundskab (Cand.scient.pol), Københavns Universitet og har siden min studietid beskæftiget mig med offentlig forvaltning i kommune, stat og EU-regi.

Jeg kender de mange veje at gå for at få Lungesagen ud i samfundet – helt fra landspolitik til de lokale græsrødder.

 

Ansvarsområder:

  • Administration/drift/it af samtlige enheder under Lungesagen, herunder betjening af Dansk Lungemedicinsk Selskab
  • Betjene forretningsudvalg, bestyrelse og forskningsudvalg samt koordinationsudvalg
  • Igangsætte og varetage foreningens politiske arbejde i samråd med direktør og formand
  • Udvikling af brugen af it-værktøjer, herunder sikre sammenhæng mellem de forskellige systemer

Jeg har været ansat i Lungeforeningen siden september 2006. I perioden 2006-april 2014 som direktionsassistent.

 

Tidligere ansættelser

  • Direktionsassistent i Danmarks Lungeforening, juni 2006-april 2014
  • Ansat i KL som konsulent med opgaver inden for digital miljøforvaltning samt generel sekretariatsbetjening, 2005-2006
  • Praktikant, Københavns Kommunes kontor i Bruxelles, efterår 2003
  • Student i Kulturministeriets kontor for Film og Uddannelse, 2001-2003