×
×

Danmarks Lungeforenings Fond uddeler støtte i 2020

Behovet for forskning og ny viden om lungesygdomme er stadig stort. Lungeforeningen har arbejdet ihærdigt på at opnå tilstrækkelige midler til at kunne gennemføre en forskningsuddeling i regi af Danmarks Lungeforenings Fond i år. Det er nu lykkedes.

Du kan søge midler til din forskning med frist 1. oktober 2020

Sideløbende har vi arbejdet intenst på at kunne gennemføre ansøgningsprocessen mere digitalt i år. Du kan læse mere og finde det nye ansøgningsskema på Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme

 

Støtte til forskningsprojekter – økonomisk så vel som formidling af viden

Siden 1993 har Danmarks Lungeforenings Fond uddelt midler til forskningsprojekter inden for lungesygdomme. Vi har gennem tiden støttet mange projekter. Selv om vi hver gang får ansøgninger om støtte, der er langt over den ene million kroner, vi som regel kan uddele, oplever vi, at det gør en forskel.

Danmarks Lungeforenings Fond har naturligvis både et stort ønske og en ambition om også at kunne støtte lungeforskning i fremtiden. Vi glæder os dagligt over, at mange ambitiøse forskere ønsker at lægge deres kræfter i at opdyrke ny viden om behandling og forløb af lungesygdomme. Og vi gør alt, hvad vi kan for at understøtte, at den viden bliver formidlet og delt, fx i Lungeforeningens medlemsblad, hvor vi dedikerede Lungenyt 3, 2019 til et tema om forskning, og her på vores hjemmeside, hvor vi bl.a. har samlet viden på siden Forskning i lungesygdomme

I forbindelse med udbredelsen af COVID-19, har vi også samlet forskningsviden her: COVID-19 forskningsprojekter

 

Fokus på børne- og ungeområdet

Måske du også har hørt om vores målrettede indsats for at øge midler til lungeforskning og generelle aktiviteter på børne- og ungeområdet gennem stiftelsen af Børnelungefonden i 2014. Her er vi lykkedes med at uddele knap 16 mio. kr. til forskning over de sidste tre år. Desværre er der ikke midler til en uddeling i år, da midlerne hvert år er kommet som en donation af de indsamlede midler fra Team Rynkeby Fondens Skoleløb, der på grund af COVID-19 ikke kunne gennemføres i år. Sammen med Team Rynkeby Fonden arbejder vi hårdt på at kunne gennemføre et skoleløb i 2021. Læs mere her: Børnelungefonden støtter forskning