×
×

Gustav repræsenterer pårørende i Lungeforeningens bestyrelse

Sidst opdateret: 
24-06-2022
22. juni holdt Lungeforeningen generalforsamling. Efter to år med generalforsamling online, var der stor glæde blandt medlemmerne over, at det nu er muligt at mødes fysisk. Gustav Fabricius er nyt medlem af foreningens bestyrelse. 
 
Der blev lyttet opmærksomt, da bestyrelsesformand Torben Mogensen aflagde mundtlig beretning ved årets generalforsamling i Lungeforeningen 22. juni. Her talte bestyrelsesformanden bl.a. om 2021 som et helt særligt år for Lungeforeningen, der kunne fejre 120-års jubilæum og i den anledning – trods stigende coronasmitte og efterfølgende nedlukning af landet – formåede at gennemføre et stort frivilligseminar i november med over 100 deltagere.  
 
Også Lungeforeningens kampagne ’Hvem deler du spyt med?’ blev nævnt i formandsberetningen. Ikke kun fordi kampagnen ramte den unge målgruppe præcist, men også fordi verdenssundhedsorganisationen WHO har fremhævet kampagnen som et godt eksempel på inddragelse af målgruppen og på, hvordan civilsamfundet kan støtte op om indsatsen mod Covid-19.  
 
Gentagne gange rettede formanden i beretningen stor tak til de mange, som også i 2021 bidrog med engagement og midler til foreningens arbejde, herunder Børnelungefondens store arbejde.  Ikke mindst Team Rynkeby Fondens omfattende arbejde med Team Rynkeby Børne- og Skoleløbet blev fremhævet som et uvurderligt bidrag, der bl.a. er med til at støtte forskning i børnelunger.  I 2021 blev der via løbet rejst hele 5.579.326,29 kr.: 
Den frivillige indsats består af en myriade af små og store initiativer og sådan skal det også være. Fælles for de mennesker, der engagerer sig som frivillige, er den glæde, de oplever ved det stærke fællesskab og sammenhold, som opstår, når man vælger at engagere sig i en vigtig sag. Hertil kommer glæden ved at kunne hjælpe og give til sin næste. Der er endda evidens for, at når du hjælper andre, bliver du et gladere menneske, sagde formanden blandt andet. 
 
Nyt bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsen havde indstillet, at to af tre, som var på valg til bestyrelsen, nemlig Torben Mogensen og Dorte Chabert, blev genvalgt. Samtidig blev Gustav Fabricius valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Han afløser Finn Wulff, som bestyrelsesformanden takkede for et vægtigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i de år, hvor der er foregået vigtigt udviklingsarbejde i foreningen.   
 
Gustav Fabricius har flere års erfaring som pårørende til både et barn og en far, der lever med lungesygdom. Han har dermed et bredt perspektiv på lunger og lungesygdom, og han har i flere år været engageret i Lungeforeningens og Børnelungefondens arbejde på børne - og ungeområdet: 
Efter at min søn kom ud for en fødselsulykke i 2008 med alvorlige lungeskader til følge, og jeg samtidigt har en far, der lever med en lungesygdom, er min familie blevet en fast ”kunde” i sundhedssystemet. Her oplever jeg de forskellige og til tider uforståelige vilkår, man som lungepatient møder i dag. Derfor er jeg optaget af, hvordan vi i Lungeforeningen kan forbedre forholdene for vores meget forskellige patientgrupper og deres pårørende, sagde han bl.a. om sin motivation for at stille op til bestyrelsen.  
 
Valget af Gustav Fabricius skal bl.a. styrke bestyrelsens ønske om at få børne-unge perspektivet bredere repræsenteret i foreningen.