×
×

Medlemmerne støttede op

Printer-friendly version
Sidst opdateret: 
18-10-2021
En oplagt forsamling af medlemmer deltog i årets generalforsamling i Lungeforeningen. Også i år udviste medlemmerne stor opbakning til formanden, Torben Mogensen, bestyrelsen og Lungeforeningens sekretariat for det arbejde, der er leveret det seneste år. 
 
Årets resultater vidner om endnu et flot år i Coronaens skygge.
Medlemmerne indfandt sig hjemmevant på skærmen med kaffekop ved hånden og mikrofon og kamera tændt, mens formanden holdt sin beretning om, året der gik i 2020. Der var fokus på de mange resultater, samarbejder og forandringer, Lungeforeningen lykkedes med i endnu et begivenhedsrigt år i højt tempo – alt sammen i Coronaens skygge. Det har kunnet mærkes på alle fronter. På den positive side har lungerne været i fokus på mange forskellige måder, som har skabt lydhørhed og en fornyet interesse for sagen og den viden, som Lungeforeningen har.
 
Endnu en gang takkede formanden alle de frivillige, som i den grad har gjort en forskel og været med til at give indblik og viden i, hvordan restriktioner, isolation, manglende træning og samvær har påvirket livet for mange, der lever med en lungesygdom. De har bragt perspektiver og nuancer på bordet, som Lungeforeningen har kunnet formidle videre til politikere, myndigheder, presse, fagfolk, rådgivere og medlemmer. Det er med til at skabe værdi og glæde for utrolig mange medlemmer. 
Normalt finder generalforsamlingen sted i juni, men på grund af Corona var mødet også i år flyttet til september og en skærm i hvert hjem. Læringerne fra nedlukninger og brugen af digitale mødeformer var baggrunden for bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, så det også fremadrettet vil være muligt at holde digitale generalforsamlingen. Generalforsamlingen var enige i denne mulighed og stemte forslaget igennem.
 
En anden vigtig læring fra tiden med Corona er, at vi skal kunne byde mennesker velkommen på mere fleksible måder, så vi møder den enkeltes behov, uanset om man er sig selv, en familie, ung eller gammel, syg eller rask. Og vi skal kunne nå en større gruppe af mennesker, som har kontaktet os under hele pandemien. Der er stor villighed til at støtte Lungeforeningens arbejde, men på forskellige måder. Vi har lyttet til medlemmer og frivilliges behov for at kunne engagere sig på forskellig vis, og også sikre lokalt tilhørsforhold.
Nogle ønsker et rent kontingent, nogle ønsker både et kontingent og at give en støtte, og andre ønsker kun at støtte. Vi har brug for enhver, som ønsker at engagere sig i foreningen, og bestyrelsen foreslog derfor at ændre vedtægterne, så der er et større råderum og fleksibilitet til løbende at kunne tilpasse sig de forskellige behov. Generalforsamlingen bakkede også op om dette forslag og vedtog derfor ændringen.
 
Bestyrelsen ønsker både at passe på de medlemmer, vi har i dag, og åbne for, at mange andre kan komme til. Derfor finder bestyrelse det nuværende kontingent passende og vil forsætte med det, samtidig med et behov for, at vi supplerer med andre typer kontingenter, som kan imødekomme dem, der ønsker at bidrage på andre måder, og evt. med yderligere støtte.
 
Fastlæggelsen af et kontingent vil til enhver tid ske på baggrund af grundige overvejelser og hensyn, og bestyrelsen vil derfor altid tage højde for, at alle skal have mulighed for at være med i fællesskabet, uanset økonomisk ståsted. Ændringer vil også altid blive varslet det enkelte medlem.
 
 
Bestyrelsen var talrigt til stede, og de tre kandidater, som stillede op til valg, blev alle valgt. Således fortsætter Henrik Vincentz, Kjeld Møller Pedersen og Sidsel Vinge i endnu en periode. Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde med Torben Mogensen som bestyrelsesformand og Henrik Vincentz som næstformand. 
 
Torben Mogensen er speciallæge i anæstesi og intensiv terapi samt professor på Lanzhou University i Kina. Derudover er han formand for Rådet for Lægemiddelovervågning og forhenværende vicedirektør på Amager og Hvidovre hospitaler.
 
 
Fortsætter kampen for forebyggelse, behandling og helbredelse af lungesygdomme
Torben Mogensen har også det seneste år bidraget med sin lægefaglige erfaring som formand for Lungeforeningen og aktivt deltaget i den fælles kamp mod udbredelsen af coronavirus, hvad enten det har været i dialog med myndigheder, udtalelser til medier, medvirken i debatter, mødet med frivillige og fagpersoner: 
 
Det er godt, at mange flere har fået øjnene op for, hvor vigtigt et organ lungerne er for os alle sammen. Jeg har talt med mange forskellige mennesker det sidste år, og det gør indtryk, når jeg får fortællinger fra dagligdagen fra nogle af de mange, mange medlemmer og frivillige, der har sat ord på deres liv under restriktioner, frygt for smitte, isolation og ensomhed – og alle de gode påfund på anden slags samvær. Vi skal i Danmark være bedre til at hjælpe, finde, behandle og lindre, når man bliver ramt af lungesygdomme, og det kæmper jeg fortsat for, siger Torben Mogensen. 
 
 
 
Bestyrelsen har efterfølgende vedtaget følgende kontingenter:
 
  1. Årligt kontingent på 300 kr. med én årlig opkrævning (eksisterende)
  2. Årligt kontingent på 600 kr. med månedlig opkrævning på 50 kr. (nyt)
  3. Årligt kontingent på 900 kr. med månedlig opkrævning på 75 kr. (nyt)
  4. Årligt kontingent på 1.200 kr. med månedlig opkrævning på 100 kr. (nyt)