Ny bestyrelsesformand i Lungeforeningen | Lungeforeningen
×
×

Ny bestyrelsesformand i Lungeforeningen

Printer-friendly version

Torben Mogensen, er blevet valgt som ny bestyrelsesformand for Lungeforeningen på et bestyrelsesmøde efter  Lungeforeningens generalforsamling i Odense 18. juni 2019. 

Torben Morgensen er speciallæge i anæstesi og intensiv terapi samt professor på Lanzhou University i Kina. Derudover er han formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering og Rådet for Lægemiddelovervågning og forhenværende vicedirektør på Amager og Hvidovre hospitaler.


Fortsætter kampen for forebyggelse, behandling og helbredelse af lungesygdomme
Torben Mogensen har det seneste år bidraget med sin lægefaglige erfaring som menigt bestyrelsesmedlem af Lungeforeningen og fortsætter nu arbejdet som bestyrelsesformand: 

- Jeg vil fokusere på at sikre, at de lungesyge får en ordenlig behandling, når de har brug for det. Det gælder også i overgangen til det nære sundhedsvæsen, hvor også lungepatienter rammes af travlhed i sektoren, siger Torben Mogensen til Altinget
 

Ny næstformand og bestyrelsesmedlemmer
Ved generalforsamlingen blev Henrik Vincentz, tidligere bestyrelsesmedlem i Lungeforeningen og Cand.mag.psych., stifter af James Lind Institute, bestyrelsesformand i Userneeds valgt som næstformand for Lungeforeningens bestyrelse.

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen blev medlemsvalgt til bestyrelsen. Kjeld har hidtil siddet i bestyrelsen som udpeget bestyrelsesmedlem. Om sit arbejde som bestyrelsesmedlem har Kjeld Møller Pedersen tidligere udtalt: 

Derudover blev projektchef Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) i Sidsel Vinge valgt som bestyrelsesmedlem i Lungeforeningens bestyrelse:

- Jeg har arbejdet med sundhedsvæsenet 20 år – som forsker, konsulent, leder og underviser. Jeg er uddannet indenfor strategi, organisation og ledelse fra CBS, og selvom det måske kan lyde lidt virkelighedsfjernt, er jeg drevet af en nysgerrighed overfor hvad der sker i virkeligheden – og derfor har jeg brugt en stor del af mit arbejdsliv på at følge læger og  sygeplejersker i deres daglige arbejde i alle sektorer. Det har givet mig en stor viden om, hvordan sundhedsvæsenet fungerer i praksis, og om hvad der skal til for at ændre praksis. 


Endeligt blev reservelæge Caroline Hedsund er nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS). 

- Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet i 2014, påbegyndt min hoveduddannelse inden for lungemedicin i 2018 og arbejder aktuelt på Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital. Ud over det kliniske arbejde er jeg aktiv inden for forskning om KOL- og NIV-behandling. Jeg har engageret mig i patientundervisning i forbindelse med KOL-rehabilitering, og særligt mødet med patienter uden for den kliniske hverdag finder jeg meget givende. Som medlem af bestyrelsen vil jeg arbejde for bedre forebyggelse af lungesygdomme samt at forbedre mulighederne for lungepatienter både på og uden for vores sygehuse.


Farvel til formand og næstformand
Tidligere bestyrelsesformand i Lungeforeningen Lone Christiansen takker af efter fire års betydeligt engagement i lungesagen. Lone har bl.a. arbejdet for at sikre implementeringen af den nationale lungesatsning, som implementeres fra 2016-2019 og for at skabe fokus på den uretfærdige forskelsbehandling i sundhedsvæsenet, som Etisk Råd offentligjorde i efteråret 2018.

Derudover takker næstformand og overlæge, ph.d. Ingrid Titlestad af efter 9 års dedikeret bestyrelsesarbejde i Lungeforeningen. 

 

Se hele Lungeforeningens bestyrelse her
Læs om "Lungeforeningen udpeger tidligere hospitalsdirektør som ny formand" på Altinget.dk